Nieuws

Culturele instellingen zijn ook economische infrastructuur
Het is een oud zeer waar Carla Dejonghe en Khadija Zamouri al jaren op wijzen. De verwaarlozing van federale culturele en wetenschappelijke instellingen schaadt de Brusselse economie. Carla Dejonghe wees al op het Paviljoen der Menselijke Driften dat na veel aandringen werd gerestaureerd en opengesteld, maar ook op het Museum voor Kunst en Geschiedenis, waar het water nog steeds binnensijpelt. Khadija Zamouri betreurde al meermaals het gebrek aan inzet voor de restauratie van het Chinees paviljoen en de Japanse Toren, waardoor we kansen missen in toeristische inkomsten. Het beter benutten van deze site samen met het (gedeeltelijk) openstellen openstellen van het Park van Laken zou een enorme economische boost betekenen. 

 

Na een vraag van Carla Dejonghe hierover aan Rudi Vervoort, kreeg de Open Vld-fractie deels bemoedigende signalen. Dejonghe vroeg of bij de middelen die de federale overheid wil inzetten op de post-coronarelancemaatregelen in Brussel (zoals door staatssecretaris Thomas Derminne aangekondigd) ook middelen waren voor de culturele en wetenschappelijke instellingen, voor de KMKG, de Japanse Toren en het Chinees Paviljoen.

 

Minister Vervoort bevestigde het economisch belang voor Brussel van deze instellingen en de economische schade die de sluiting van het Chinees Paviljoen en Japanse Toren veroorzaken. Het Brussels Gewest wil meer betrokken worden bij de plannen. 

Wat het concrete dossier van het Jubelpark betreft, is Carla Dejonghe tevreden met het initiatief van federaal staatssecretaris Thomas Dermine om Paul Dujardin, de voormalige directeur van Bozar, in dienst te nemen bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) als beheerder voor het project van herwaardering van de site. Hij zal onder meer ook instaan voor de partnerschappen, met name die met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor de 200ste verjaardag van België in 2030 krijgen verschillende monumenten een beurt, met een centrale rol voor het Jubelpark. Op die manier moet ook de kandidatuur van Brussel als culturele hoofdstad in 2030 klaarliggen i.h.k.v. project ‘Brussel 2030’.

 

Want het “verre oostelijke front”, het Chinees Paviljoen, de Japanse Toren en het gedeeltelijk openstellen van het Koninklijk Domein van Laken zijn economische troeven waarop ingespeeld moet worden.