Nieuws

Carla Dejonghe over huurtoelages: ''Onrechtstreeks zijn ze ook een investering in private woningen.''
BRUSSELS PARLEMENT - In de commissie huisvesting van 13 januari 2022 werden de huurtoelages besproken. De procedure om een dergelijke toelage aan te vragen wordt vereenvoudigd en de criteria versoepeld. Volgens Brussels parlementslid Carla Dejonghe is dit goed nieuws, want het totaalbudget van 38 miljoen euro voor 2022-2023 is onrechtstreeks ook een investering in het aanbod en de kwaliteit van betaalbare private woningen op de markt. 

"Dit voorstel is uiteraard geen verrassing", legt Dejonghe in de commissie uit. "De regering heeft de nieuwe, soepelere regeling al aangenomen. De middelen zijn aanzienlijk en staan in de begroting. Het is gepast om de staatssecretaris dus in de bloemetjes te zetten."

Deze hervorming maakt deel uit van de 'PUL', het urgentieplan voor de huisvesting. Voor de Open Vld-fractie is dit element een belangrijk onderdeel van het plan. Wanneer het gaat over de huisvestingscrisis en de vele huisvestingsproblemen die de Brusselaars dagelijks ervaren, mogen we weliswaar niet te ideologisch zijn, noch te triomfalistisch over één element. 

"Ik herhaal: ja, we moeten investeren in publieke huisvesting, maar ook de privémarkt bijsturen en ondersteunen. Investeren in huisvesting in Brussel moet aantrekkelijk zijn en blijven. We hebben die investeringen nodig", gaat Carla Dejonghe verder. Ook met het oog op de grote klimaatuitdagingen in de huisvesting, die bovenop de sociale noden komen, zijn deze investeringen noodzakelijk. "Het hele woningpark moet geïsoleerd worden en gerenoveerd om de klimaatdoelstellingen te halen, maar ook om de energiefactuur van de bewoners en dus ook huurders te verlichten."

 

De versoepeling van de toekenning van huurtoelagen en de aanzienlijke verhoging van de budgetten voor huurtoelagen moet de komende jaren de huurmarkt ondersteunen. En dit naast rechtstreekse publieke investeringen, subsidies en een groene woonfiscaliteit. 


Maar er zal nog veel meer nodig zijn, waaronder:

 • Het uitbreiden van de 'AIS' of SVK's (sociale verhuurkantoren).
 • De sociale leningen.
 • De projecten rond ‘démembrement’ (d.w.z. het loskoppelen van de koop van de grond en de woning).
 • Het omkaderen van de hele wildgroeiende sector van ‘colocation’, de ‘cohousing’ of de gezamenlijke aankoop van woningen.
 • De omzetting van kantoren tot woningen.
 • De leegstand op de markt.
 • Het verkorten van de veel te lange termijnen qua vergunningen om investeringen aantrekkelijker te maken.
 • Het beschermen van huurders tegen buitensporige huurprijzen.
 • De discriminatie van huurders op de huurmarkt.
 • Het beschermen van verhuurders tegen onbetaalde huur door huurders.
 • Het openen van grondreserves voor huisvesting.

De huurtoelagen, zeker in deze soepele en quasi-automatische vorm, zijn een forse investering in sociale huisvesting voor duizenden Brusselaars. "Onrechtstreeks zijn ze ook een investering in het aanbod en de kwaliteit van betaalbare private woningen op de markt. Deze middelen worden voor een groot deel opnieuw in de woningen geïnvesteerd", preciseert Dejonghe.

  

"Het is en blijft belangrijk om goed samen te werken met huurders, verhuurders en de overheid op de huurmarkt. Een goed overleg met huurders en verhuurdersverenigingen blijft broodnodig, evenals het voorstellen van een juist evenwicht aan maatregelen." De miljoenen die we nu jaarlijks investeren in de privémarkt om deze markt sociaal toegankelijker te maken is volgens Dejonghe alvast een sterk signaal in die richting. "Het is complementair met de ordonnantie die we gestemd hebben rond de buitensporige huurprijzen en de 'CPL' of de paritaire huurcommissies."

 

"We zullen dit voorstel dus uiteraard stemmen. Met enthousiasme. De problemen op de huisvestingsmarkt zijn hiermee niet opgelost, maar we doen als meerderheid wat we hebben afgesproken. Dit is een belangrijke stap vooruit. Ik dank de staatssecretaris en de regering", concludeert Carla Dejonghe.