Nieuws

Khadija Zamouri: ''De bescherming die de antidiscriminatierichtlijnen verschaffen aan persoon die een klacht indient, mag niet beperkt worden door vormvereisten.''Vandaag stemden we in de commissie economie vóór de bescherming van slachtoffers van discriminatie op de werkvloer.

 

In veel gevallen zal een persoon die het slachtoffer van discriminatie meent te zijn als eerste stap inlichtingen en advies inwinnen om zich te informeren naar zijn rechten. Aangezien organisaties en overheidsinstanties vragen naar bepaalde documenten die noodzakelijk zijn voor hun analyse, lijkt het ons noodzakelijk de bescherming van deze personen uit te breiden en dit zonder overdreven formalisme.