Nieuws

Actualiteitsvraag Khadija Zamouri aan minister Alain Maron m.b.t. de beslissing van Octa+ om de Brusselse energiemarkt te verlaten.
'Ik had u eind september al een actualiteitsvraag gesteld over de Brusselse energiemarkt naar aanleiding van de verklaringen van Brugel, de Brusselse regulerende instantie voor elektriciteit, gas en controle van de waterprijs, dat de Brusselse te strikte regelgeving om kwetsbare klanten te beschermen de spelers, de leveranciers, op de markt afschrikt, dat er daardoor een duopolie is ontstaan waardoor de prijzen voor de consumenten stijgen, in plaats van dalen. '

 

Ik stelde toen dat de overregulering van de markt in Brussel wel een schoolvoorbeeld leek van definities voor de uitdrukkingen “selffulfilling prophecy” en “met een bazooka op een mug schieten”. Vandaag kondigt Octa+ aan de Brusselse markt te verlaten (Octa+ arrête de fournir ses 17.000 clients bruxellois, L’echo, 29/12/2021). De sociale regulering op Brusselse energiemarkt is een variante op “Too much taxes kill taxes” stelt het artikel van vandaag in De Tijd (Een leeglopende Brusselse energiemarkt, De Tijd 29/12/2021).

 

Samengevat: Octa+ is een energieleverancier uit Brussel en actief in Brussel. De hoogoplopende wanbetalers op de Brusselse energiemarkt en de te grote bescherming die ze genieten maakt het te risicovol om nog op de markt de blijven in Brussel. Octa+ gaat weg, maar blijft wel actief in Vlaanderen en Wallonië. In juli hadden ze al aangekondigd geen nieuwe klanten meer aan te nemen. Nu zetten ze ook hun overeenkomst met de 17.000 bestaande klanten op. «Nous avons été consultés sur la nouvelle législation, mais nous pensons que nos commentaires n’ont pas été écoutés», zegt Octa+ in L’Echo. « Plutôt que d’assouplir les règles en vigueur, de nouvelles règles menacent désormais de rendre la vie des sociétés du type Octa+ encore plus difficile”.

 

We slagen er dus niet in om via beter geciblieert sociaal beleid, dat tussenkomt wanneer nodig, en niet als een bazouka via algemene regels,

-       én aan de sociale noden te antwoorden

-       én de markt te laten werken om de prijzen voor alle consumenten laag te houden.

Het gemiddeld Brussels huishouden, de koopkracht van de Brusselaar is de dupe.

 

Bijkomend element zijn de oplopende prijzen die niet verrekend zijn in de maandelijkse voorschotten en die een gepeperde eindafrekening gaan meebrengen die de situatie nog gaat verslechteren.

 

Daarom mijn twee vragen:

1.    Gaat u met voorstellen komen om én de sociale steun beter en sneller te cibleren nu gelijktrijdig én de algemene bescherming te versoepelen.

2.    Gaat u stappen zetten om ook de digitale energiemeters te bevordenen zodat consumenten van maand tot maand hun energiefactuur kennen en niet met grote facturen op het einde van het jaar worden geconfronteert.


Wat de bescherming van de meest kwetsbare klanten betreft meen ik dat een geüniformiseerd beleid over de 19 OCMW’s heen al een goede aanzet zou zijn om de aanpak beter de cibleren en niet de bazooka van algemene regels boven te halen.