Nieuws

Carla's Throwback 2021 : 'Ons voorstel voor de oprichting van een huurcommissie zal misbruik tegen gaan'
BRUSSEL - Met het einde van 2021 inzicht maken we de balans op van een - alweer - bewogen jaar. Zo bleef, ondanks een succesvolle vaccinatiecampagne, de pandemie ons leven voor een groot deel bepalen. Digitaal vergaderen, CST's, afstand houden en mondmaskers behoren tot het collectieve geheugen van dit jaar. Ook  onze ondernemers hebben nog niet volledig kunnen genieten van een economische heropleving. Toch zijn er ook heel wat politieke stappen gezet dit jaar. Daarom kijken we elke dag terug naar het voorbije jaar met één van onze mandatarissen. Vandaag Brussels parlementslid Carla Dejonghe.

 

Ik heb eens op een rijtje gezet waarvoor ik het afgelopen jaar een lans heb gebroken. Samen met de collega's hebben we ons vooral gebogen over oplossingen voor een hele reeks problemen gaande van de  huurmarkt tot Uber, strooisteps, historische liften, alleenwoners,  enz…     

 

Vooreerst de huurmarkt. Hoewel de meeste verhuurders marktconforme huurprijzen vragen, zijn er  helaas ook verhuurders die buitensporige huurprijzen opdringen. Daarom hebben wij een voorstel ingediend om een huurcommissie (CPL in het Frans) op te richten, met daarin evenveel verhuurders en huurders, die kunnen bemiddelen bij gevallen van exorbitante prijzen. 

 

Verder hebben wij  ervoor gepleit om zowel de chauffeurs van de klassieke taxi’s als hun collega’s van Uber naast elkaar te laten bestaan. De Uberchauffeurs proberen ook maar gewoon hun job te doen. Tenslotte hebben we nog een voorstel ingediend om komaf te maken met de steps die overal rondgestrooid worden, die obstakels op de trottoirs en fietspaden vormen en het leven van voetgangers en fietsers verzuren.  

 

Ook is er een doorbraak gerealiseerd om onze magnifieke historische liften te redden. Er is een structurele oplossing in de maak,  onder meer door werk te maken van gespecialiseerde liftherstellers. Voorlopig mogen de pareltjes van liften blijven bestaan tot 2027, om ons de tijd te geven, om experten op te leiden en om de veiligheid van dit erfgoed te garanderen. 

 

Wij blijven ons ook vastbijten in een eerlijker fiscaliteit voor alleenwoners. De federale regering werkte dit jaar aan een fiscale hervorming, en dus hebben wij ons lobbywerk verricht. Een lichtpuntje was de afschaffing van de bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid, die vroeger berekend werd voor een gezin, wat nadelig was voor wie alleen woonde. Nu is er een neutralere oplossing. Daarvoor verwijs ik ook naar een opiniestuk dat ik geschreven hebben op 11 november, de Dag van de Vrijgezel, onder de titel ‘Make singles great again’ en dat verschenen is in de pers, ook in de Engelstalige en Franse.

 

Als lid van het Congres van Lokale en regionale Besturen van de Raad van Europa heb ik de lokale verkiezingen opgevolgd als observator in Georgië (ter plekke) en in Armenië (virtueel). Ook maakte ik deel uit van het  team dat monitoring deed naar de opvolging van het Charter voor Lokale Autonomie in Albanië. Niet zo makkelijk online, maar toch zeer boeiend. 

 

En,  het moet ook niet altijd serieus zijn. Met Willemsfonds Woluwe organiseerden we - tussen de lockdowns in - geslaagde events, zoals een bezoek aan de Brusselse Brasserie de la Senne, een kleuren- en geurenworkshop voor blinden en slechtzienden of lessen Nederlands voor anderstalige kleuters. En verder was ik zoals gewoonlijk actief in de assistentiehondenvereniging Dyadis, en organiseerden wij de vijfde editie van ‘Witte oesters en witte wijn’. Met de opbrengst kan de organisatie een nieuwe pup kopen.