Nieuws

Gemeentebestuur Sint-Lambrechts-Woluwe verhoogt woningtaks met maar liefst 18,5%. Liberalen van MR+ (MR / Open Vld) vragen BE.Woluwepremie van 40 euro ter compensatie.
Het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe heeft in de gemeenteraad van 20 december besloten om de opcentiemen op de onroerende voorheffing met 18,5% te verhogen. Eigenaars zullen voortaan in plaats van 2700 opcentiemen 3200 gemeentelijke opcentiemen betalen. De liberalen van MR+ willen dat de gemeente dit compenseert met een gemeentelijke huisvestingspremie zoals al het geval is in andere Brusselse gemeentes zoals Schaarbeek, Anderlecht, Jette en Elsene. 

Amélie Pans, fractieleidster van MR+ hekelt de drastische verhoging: “De middenklasse betaalt opnieuw! Enerzijds heeft men besloten om de personenbelasting een beetje te verlagen, maar anderzijds verhoogt men de eigendomsbelasting wel zeer fors… De korting op het ene compenseert in geen geval de enorme stijging! We hebben zelf de berekening laten doen bij enkele inwoners. Men kwam uit op ongeveer 25 euro minder die betaalt moest worden op de personenbelasting, maar tot 280 euro meer op de onroerende voorheffing... Het gemeentebestuur viseert de vele Eurocraten die in de gemeente wonen, maar er geen personenbelasting betalen. Alleen, het grootste deel van de huiseigenaars in onze gemeente betaalt natuurlijk wel gewoon personenbelasting! Voor de middenklasse wordt dat op de duur zwaar. Zeker ook met de stijgende energieprijzen.” 

Van goedkoopste naar duurste tarieven 

Gemeenteraadslid Kurt Deswert (MR+/Open Vld) wijst erop dat Sint-Lambrechts-Woluwe door de verhoging meteen één van de Brusselse gemeentes wordt met de duurste tarieven qua  eigendomstaks. "Het is zeker geen goed signaal dat men langs de ene kant van huiseigenaars verlangt dat ze investeren in hun woning om ze energiezuiniger te maken, maar langs de andere kant de belastingen op die woningen wel met 18,5% verhoogt..." Deswert stelde daarom aan het gemeentebestuur voor om de forse stijging te compenseren via een BE Woluwe-premie; “We zien dat enkele andere gemeentes na de verhoging van hun opcentiemen, een huisvestingspremie invoerden voor inwoners die hun eigen woning bewonen. We stellen voor dat er ook in Sint-Lambrechts-Woluwe zo een premie van €40 komt.” Het gemeentebestuur weigerde echter op die vraag in te gaan.