Nieuws

Khadija Zamouri: “Ondernemen in crisistijd vereist creativiteit, doorzettingsvermogen en ondersteuning op maat.”
COMMISSIE ECONOMIE - In Brussel bevonden 20% of 10.000 KMO's zich voor de crisis in goede gezondheid maar verkeren vandaag nog steeds in een precaire situatie. De crisis is dus niet voorbij. Toch tonen de cijfers ook dat de ondersteuningsmaatregelen werken. Zo zijn er al heel wat Brusselse KMO's die dankzij diverse vormen van ondersteuning in rustiger vaarwater terecht gekomen zijn. Met het oog op de 4de golf komt het er nu op aan om dat te blijven doen. 

 

“Ondernemen in moeilijke tijden is natuurlijk een enorme uitdaging.” Zegt Khadija Zamouri, Brussels parlementslid. “De brusselse regering heeft dan ook niet stil gezeten. Denk maar aan de versterking van Finance.brussels, de premies, de proxyleningen, de versterking van het Brussels waarborgfonds,… dat zijn positieve zaken die duidelijk nuttig bleken en die nu, in het licht van de aanhoudende pandemie verankerd moeten worden."

 

Ook Anton van Assche, coordinator Unizo-werking in Brussel, vat de nieuwe nood voor ondersteuning bondig samen. "We moeten absoluut werken aan een betere individuele beoordeling van de steunaanvragen. De analyse moet verfijnd worden zodat we de ondernemers in precaire situaties op de beste manier kunnen helpen. De administratie moet hiervoor versterkt worden zodat de aanvraagprocedure efficiënter kan beoordeelt worden.' 

 

"In de commissie economie bleek ook dat de overheid moet durven tussenkomen tussen private contracten." zegt khadija zamouri "De rechtstreekse relatie met de eigenaar, verzekeraar of banken spelen soms in het nadeel van de kleine ondernemers en KMO's. Denk maar aan de handelshuurlening die moeilijk van grond komt omdat de eigenaars van panden deze maatregel nog niet ten volle vertrouwen. Tot slot kunnen we stellen dat ondernemers vooral willen ondernemen. Dat blijft de kern van de zaak." besluit khadija.

 

Het merk Brussel

Het mag duidelijk zijn dat de pandemie een blijvende verandering heeft teweeggebracht voor ondernemers in Brussel. Zo is Telewerk alvast een blijver. Het komt er dus op aan om als stad op zoek te gaan naar andere inkomstenbronnen voor haar ondernemers. 
 

"Creativiteit, doorzettingsvermogen, ontwikkeling en investering. Dat zijn de sleutels tot een langdurige uitkomst uit deze crisis. We moeten werken aan een aantrekkelijke en innovatieve stad. Een stad leeft immers vooral van haar bezoekers, " zegt Khadija zamouri.

 

Ontdek via onderstaande link de bijzondere getuigenissen van ondernemers die bijzonder hard werken in deze bijzondere tijden. Bedankt aan UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel, UCM Bruxelles en hub.brussels om hun expertise met ons te delen in de commissie economie.