Nieuws

Carla Dejonghe: LVC-chauffeurs mogen vanaf morgen opnieuw aan het werk
BRUSSELS PARLEMENT -  Na twee woelige weken kunnen de naar schatting 2.000 LVC-chauffeurs opnieuw aan het werk. Op initiatief van Carla Dejonghe (Open VLD), Arnaud Verstraete (Groen), Marc Löwenstein (Défi) en Els Rochet (Vooruit - One.brussels) is er na jaren stilstand iets in gang gezet welke een oplossing op korte termijn  (Spardrap) en lange termijn wist uit te werken. Het taxiplan zit nu echt op de rails. 

 

"Morgen kunnen de LVC-chauffeurs weer aan het werk. Zo Hebben duizenden Brusselaars weer de nodige dienstverlening." zegt Carla Dejonghe, fractievoorzitster van Open VLD in het Brussels parlement. "Het is geen geheim dat de stilstand in dit dossier niet enkel mijn fractie, maar meerdere fracties – om het voorzichtig uit te drukken – nerveus maakte. De beslissing van de rechtbank en de stopzetting van de uberapp, was voor ons het signaal dat wachten geen optie meer was. We spelen niet met het inkomen en job van mensen."

 

Guy Vanhengel, eerste ondervoorzitter van het Brussels parlement, leidde gisteren, na twee woelige weken, de commissie in goede banen heeft geleid en al zijn diplomatische skills heeft aangewend om de discussies in goede banen te leiden.

 

"Dit is een bijzondere ordonnantie waarvoor de term sparadrap of pleister zeer goed gekozen is." vervolgt Carla. "Het is een lapmiddel. Maar de chauffeurs van uber zullen weer aan de slag kunnen. Nog beter had 'diepvriesordonnatie' geweest. We vriezen het probleem even in, met een duidelijke datum van ontdooiing. Dit geeft de regering de tijd om tot een structurele oplossing te komen. Niet meer, niet minder." 

 

Het advies van de Raad van State is wat dat betreft helder en ziet er geen graten in. Mits de aanpassingen die via amendementen doorgevoerd werden, is het een correcte werkwijze die voldoende rechtszekerheid biedt.

 

"Ik geef toe dat er compromissen zijn gesloten tussen verschillende visies, ook voor deze noodoplossing. Maar de essentie is dat we actie hebben ondernomen en dat we samen tot een oplossing gekomen zijn. Ook dank dus aan de regering, de bevoegde minister en de indieners van het amendement om meegezocht te hebben naar deze noodoplossing." zegt Carla.

 

Geen triomfalisme 

Men mag weldegelijk optimistisch zijn over de definitieve oplossing die er nog moet komen onder de vorm van een globaal taxiplan, waar parallel aan gewerkt wordt en waar ook overleg met de sector over zal zijn. Met de ambitieuze doelstellingen qua mobiliteit voor Brussel zal er de komende jaren plaats zijn voor een veelvoud aan spelers in het aanbod van vervoer. En de hele taxi- en LVC-sector zal daar een belangrijke plaats in innemen. 

 

"We zien, ondanks de huidige spanningen, de toekomst positief in, zowel qua service aan de Brusselaars, als qua ondernemerschap, qua werkzekerheid, qua extra werkgelegenheid en ook qua sociaal statuut in deze sector. Dat is de essentie. Minder privébezit van een wagen, betekent meer deelmobiliteit. Taxi en LVC zijn daar een onderdeel van." merkt Carla op.

 

De timing voor dit definitief plan staat vast gezien de  overgangsmaatregelen eind juli eindigen. Eventueel is er een verlenging mogelijk tot oktober. Tegen dan moet er een plan hier in ons parlement gestemd zijn waar alle actoren bij betrokken worden en waar plaats is voor alle actoren. 

 

"Collega Loewenstein heeft er in commissie al op gewezen dat dit de timing is." zegt Carla nog. "De definitieve ordonnantie kan eventueel nog overgangsmaatregelen opnemen indien nodig. Dus de timing staat vast. Ik leg de nadruk op de timing, omdat alle miserie - ik durf het zo te noemen - het gevolg is van het uit het oog verliezen van de timing. Noch wij, maar vooral noch de duizenden chauffeurs hadden zich in de eerste plaats in deze situatie mogen bevinden."

 

Good Move

De Open Vld fractie is vooral begaan met de gebruikers van betalend privé-vervoer, welke dat ook moge wezen. Want de geloofwaardigheid op een multimodale vervoersoplossing staat op het spel. Het aanbod moet kwantitatief en vooral kwalitatief in orde zijn. Er is dus nog heel wat werk voor de boeg. 

 

"Om het iets concreter te maken: ik hoor regelmatig gebruikers van LVC - vooral jonge vrouwen – in de stad die op deze service, de mobility as a service rekenen. Voor hen is het een opluchting dat Uber weer kan rijden. Ze beschouwen het als een goede vervoersoptie voor ’s avonds omdat het hen een veiligheidsgevoel geeft. Niet onbelangrijk in een grootstad." voegt Carla nog toe. "Ik hoor het zelfde van vaders en moeders die erop rekenen voor hun tienerdochters. Het is alles behalve een abstracte discussie. Ik denk dat collega Arnaud verstraete dit tijdens het actualiteitsdebat ook al duidelijk maakte. Ik herhaal het graag." 

 

"We steunen deze geamendeerde tekst. We zijn blij dat we dit mee op gang hebben getrokken met ons voorstel. We zijn opgelucht dat er een oplossing is." besluit Carla.

 

De definitieve ordonnantie is zijn weg al aan het volgen.