Nieuws

Carla Dejonghe en Guy Vanhengel - Begrotingsaanpassing 2021: Afgezien van de uitgaven in het kader van de pandemie kent de begroting geen verrassingen
Carla Dejonghe en Guy Vanhengel - Begrotingsaanpassing 2021

 

BRUSSELS PARLEMENT - De bespreking van de begrotingsaanpassing 2021 werd vandaag besproken in de plenaire vergadering van het Brussels parlement. Het eerste resultaat van heel wat voorafgaande besprekingen tijdens de verschillende commissies.

De rekeningen 2020, de aanpassing 2021, de begroting 2022 en last but not least, de meerjarenbegroting en de evolutie en het beheer van de schuld.

 

"Ik denk dat het goed is de debatten goed te voeren, en op het juiste moment. Wat de rekeningen betreft, denk ik dat het amendement van minister Gatz op de begroting duidelijk is." zegt Carla Dejonghe, Brussels parlementslid. "Het voornaamste in deze begrotingsaanpassing 2021 is dat het uiteindelijke resultaat van de begrotingsbesprekingen volledig in lijn ligt van de meerjarenbegroting. Afgezien van de extra uitgaven in het kader van de pandemie zijn er geen verrassingen. En als het over begroting gaat, is “geen verrassing” iets positiefs."

 

Politiek moeten we even stilstaan bij die extra COVID-middelen. De crisis was nog niet voorbij in 2021. Met het einde van het jaar in zicht, gaande van overlegcomité naar overlegcomité, houden we ons hart vast. Enerzijds zien we volop de tekenen van een hernemende economie, anderzijds steeds de dreiging van nieuwe maatregelen die deze dynamiek fnuiken.

 

"We hebben als gewest in 2021 voor 150 miljoen euro extra aan sociaaleconomische steunmaatregelen moeten nemen, bovenop 150 miljoen euro die voorzien waren." vervolgt Carla Dejonghe. "Dat bleek ook in de commissie economie, waar collega Khadija Zamouri aanstuurde op een verderzetting van ondersteuning op maat voor de getroffen zelfstandigen en KMO's".

 

Op initiatief van commissievoorzitter Michaël Vossaert werden Unizo, UCM en de dienst 1819 van hub.brussels uitgenodigd om even terug te blikken op ondernemen in Brussel in tijden van corona. Een viertal ondernemers namen het woord om over het voorbije jaar te getuigen. Het was een aangrijpende commissie.

 

"Collega Clementine Barzin heeft dit als voorzitter ad interim in zeer goed banen geleid. Het zijn getuigenissen die ons tot een zekere bescheidenheid dwingen als overheid. Het gewest heeft soms goed, maar soms ook te laat gereageerd." zegt Khadija Zamouri, Brussels parlementslid. "Het zijn ondernemers die onze economie doen draaien, die werk genereren, die onze stad doen leven. Als we het hebben over het sociaal-economisch weefsel dat we tijdens de pandemie moesten veiligstellen, is dat geen abstract gegeven, geen slogan. Het ging over ondernemers die risico’s nemen, investeren, mensen aanwerven, meerwaarde creëren... Financieel, maar ook menselijk en qua stedelijke levenskwaliteit en koopkracht voor duizenden Brusselaars. Wanneer kleine ondernemers door de pandemie in financiële problemen komen, hebben ook zij recht op OCMW-steun. Deze pandemie heeft alvast in tal van OCMW’s een nieuwe attitude en expertise opgebouwd voor hulp aan zelfstandigen. Open Vld en anderen hebben daar van in het begin van de crisis op gewezen" concludeert Khadija Zamouri.

 

GGC

Naast de 150 miljoen euro extra voor sociaaleconomische ondersteuning, zijn er ook de 60 miljoen euro extra voor de GGC. Dat moet helpen om de vaccinatiegraad op te krikken en ook de derde prik uit te rollen. In deze periode waar onze stad op het ritme van de actualiteit twijfelt tussen optimisme en slecht nieuws, is die strategie essentieel. 


Economische relance

2021 was dus nog een coronajaar, toch zien we al tekenen van economisch herstel.

Dat is ook aan de inkomstenzijde gebleken. Het vertaalde zich in hogere inkomsten uit de financieringswet. 

"Hiermee wil ik mee besluiten en tevens een bruggetje maken naar de begroting en het debat daarover. Brussel is een gewest met veel armoede en veel ongelijkheid." zegt Carla Dejonghe.

"Het is een stad met veel problemen, maar ook het hart van een grote economische zone die welvaart creëert. De studies tonen het aan: we zijn een nettobetaler aan de Belgische federatie. We willen een goed debat over hoe we de stad besturen, over de keuzes die gemaakt worden, over het financieel beheer, maar we passen voor uitspraken over Brussel als een “Athene aan de Zenne” en verborgen agenda’s. De Brusselse kredietwaardigheid berust op onze bijdrage aan de nationale welvaart. En die is groot, zeer groot." besluit Carla.

 

Minister van Financiën

"Zoals aangegeven in de debatten over de begroting kan, op basis van de redenering opgebouwd door de Vlaams-nationalistische oppositiepartij, het ontslag aanbevolen worden van alle ministers van Financiën en Begroting van het land, ook dat van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting." zegt Guy Vanhengel, eerste ondervoorzitter van het Brussels parlement. "Ook hij werd geconfronteerd met een kritisch rapport van het Rekenhof dat de vinger legt op tal van onvolmaaktheden in de rekening 2020 van Vlaanderen. Ook hij werd geconfronteerd met een onthoudende verklaring van het Rekenhof omwille van deze gebreken en omwille van het gebrek aan duidelijkheid over sommige cijfers. Ook hij werd geconfronteerd met tal van bemerkingen over de onvolmaaktheid van zijn begroting 2022 en de toename van de schuld in Vlaanderen."

 

In tegenstelling tot het Rekenhof dat voor de ene niet meer of niet minder streng is als voor de andere, meet de Brusselse N-VA met twee maten en twee gewichten. Wat op het ene niveau wordt vergoelijkt, wordt op het andere niveau aangegrepen om moord en brand te schreeuwen. "Dit is niet ernstig. Dit is belachelijk." vervolgt Guy Vanhengel. "Het is het instrumentaliseren van ernstige analyses die moeten dienen om de rekeningen zo correct mogelijk te krijgen, tot een dwaas spel tussen meerderheid en oppositie. Daar is niemand mee gediend. En al zeker de Brusselaars niet. De manier waarop de N-VA de zaken voorstelt, moet iedereen in dit parlement de ogen doen openen."

 

"De ware economische slagkracht, de echte bijdrage van Brussel aan het welzijn in ons land, aan de welvaart van ook Vlaanderen en Wallonië moet worden bedolven onder een permanente stroom van Brussel bashing." zegt ook  Alain Narinx, gewaardeerd journalist van l’Echo. "Dat is de strategie van de Vlaams-nationalisten: ze willen de hoofdstad in een financiële wurggreep houden om ze daarna als een hefboom te gebruiken bij nieuwe institutionele onderhandelingen."

 

Volgens de Vlaams-nationalisten moet Brussel om een aalmoes bedelen als het in geldnood zit. In ruil daarvoor moet het meer Vlaamse autonomie toestaan. Maar wat met het welzijn van de Brusselaars en de Nederlandstaligen in de hoofdstad? Wat met de economische ontwikkeling van de regio? Voor hen is dat van ondergeschikt belang.

 

Constructueve aanbevelingen.

"Wat de meer constructieve aanbevelingen betreft hebben we de pertinente opmerkingen van het hof en van de parlementsleden van oppositie en meerderheid gehoord en heeft onze minister van Financiên en begroting Sven Gatz, meteen een amendement ingediend dat ook in de commissie werd aangenomen. Dit amendement verstrengt en verscherpt de interne controle en de stroom van informatie binnen de Brusselse overheid. Tout ce qui est excessif, est insignificant.” besluit Guy Vanghel.