Nieuws

Extra zuurstof voor Ukkelse zelfstandigen
Nieuwe ondersteuningspremie voor Ukkelse horeca, sportsector en contactberoepen 

 “Corona heeft bij veel zelfstandigen voor grote problemen gezorgd,” weet OCMW-voorzitter Stefan Cornelis, “en de verlenging van de sluiting voor bepaalde sectoren was nog een extra klap. Daarom ben ik blij dat het Ukkelse college en vooral Valentine Delwart (MR) inzagen dat we in Ukkel wat extra zouden kunnen helpen. Daar heb ik graag aan meegewerkt, want zelf bent ik niet vergeten dat ook ik afstam van kleine zelfstandigen. Mijn oma had eerst een naai-atelier om vervolgens te eindigen met een echte bollenwinkel in Vorst. Een waar festijn…” 

 

Wat zal Ukkel nog extra doen bovenop de andere maatregelen?

Voor 2021 zal er opnieuw een gedeeltelijke terugbetaling toegekend worden van het gemeentelijk aandeel van de onroerende voorheffing. Die zal bepaald worden à rato van het effectief aantal gesloten maanden. Het laagste bedrag zal 500 € zijn, het hoogste 1.500 €. Daarbij werd ook nog eens een verlenging ingesteld van de termijn om de premie van het vorige corona-jaar, 2020, in te dienen. 

Alle info over deze hulp aan horecazaken, contactberoepen en de sportsector is te verkrijgen bij de Dienst Belastingen van de gemeente Ukkel (belastingen.premies@ukkel.brussels)