Nieuws

Taxi's en platformen als Uber moeten naast elkaar kunnen bestaan




In het Brussels Parlement werd de actuele problematiek rond Uber en het taxiplan besproken. Carla Dejonghe stelde dat  “de oude ordonnantie omtrent taxi’s dateert uit een pre-smartphonetijdperk. Die is niet voorzien op smartphones. Regeltjes waarbij chauffeurs in 2021 geen ritten mogen aanvaarden op hun smartphones, of waarbij contracten voor ritten 3 uur op voorhand moeten worden afgesloten, zijn achterhaald. Dat is namelijk de strikte interpretatie van de Brusselse wet van 1995 op het verhuur van voertuigen met chauffeur (VVC). We leven in een digitaal en ‘real time’-tijdperk. En dus moet er dringend een nieuwe ordonnantie komen, en moet er in de tussentijd een oplossing worden gevonden”, aldus het parlementslid. 

“Momenteel zitten we in een grijze zone. We moeten een uitweg vinden, zowel voor de chauffeurs van die nieuwe autodeelplatformen, als voor de taxi’s. Het kan. Het is niet onmogelijk. Studies wijzen uit dat ze makkelijk naast elkaar kunnen bestaan en in vele landen werken taxi’s en diensten zoals Uber al jaren perfect parallel.” Carla Dejonghe

Ze ging voort: “We willen als gewest ambitieus zijn in de nieuwe mobiliteit met MaaS, maar voeren ondertussen een achterhoedegevecht uit op het vlak van taxibeleid. Ook autodeelplatformen zoals Uber maken deel uit van MaaS. Niet alleen is dit een extra soort deeldienst; het is ook een duurzame en houdbare manier om de auto een plaats te blijven geven in de stad. Intussen haalt de wetgeving – nationaal en internationaal –ons in. We moeten een structurele oplossing vinden.”

“Ik geloof dat iedereen ervan uitgaat dat het van gezond verstand zou getuigen om te focussen op een beleid waarin we deze nieuwe economische modellen, zoals Uber, integreren in onze wetgeving, eerder dan ze te weren.” Carla Dejonghe

Het parlementslid besloot: "Ik ga niet ontkennen dat er uitdagingen zijn. Ze zijn er, o.a. inzake sociale bescherming, sociale bijdragen, fiscale bijdragen of arbeidsrecht. Maar we moeten mee met onze tijd. We hebben geen keuze. We moeten ons aanpassen, en daarbij ook het wettelijke en juridische kader bijsturen. Ook dat is de taak van de politiek. Want als wij het niet doen, wie zorgt hier dan voor?

 Een akkoord over de hervorming van de taxiwet is goed, maar we weten allemaal dat er altijd een hele procedurele weg af te leggen is voor het van kracht is. Wat dus betekent dat er op korte termijn geen oplossing is, en dus komen we terug bij die grijze zone. Het overleg rond die tussentijdse oplossing moet zo snel mogelijk gebeuren. Laten we deze initiatieven faciliteren, in plaats van ze tegen te werken.”