Nieuws

BRUSSELS HOUSING FUTURES - Een reeks over nieuwe woonvormen in Brussel
Coliving, cohousing, een appartement of toch gewoon een huis. Is wonen in Brussel nog betaalbaar? Doe en discussieer mee over nieuwe woonvormen tijdens de activiteiten van Brussels Housing Futures van Open Vld Brussels. 

 

Sinds de woningcrisis in de jaren 80 en begin

jaren 90 (-200.000 Brusselaars in 20 jaar tijd) is de vastgoedmarkt in Brussel enorm veranderd. De stadsvlucht die leidde tot een verarming van een aantal wijken, met een verwaarlozing van een groot aantal huizen tot gevolg, lijkt gekeerd. Op de private huur- en koopmarkt lijkt het de laatste tijd wel oorlog door de snel stijgende vastgoedprijzen. Daarnaast zorgen de veranderende woonnoden voor nieuwe woonvormen. Hoe kunnen we de middenklasse in Brussel houden door hierop in

te spelen? En hoe maken we de omslag naar een innovatief en divers woonaanbod? 

 

In een stad als Brussel is de behoefte aan betaalbare huisvesting voor mensen met een gemiddeld inkomen hoog. Ook om de klimaatverandering tegen te gaan is het nodig om anders te gaan nadenken over onze woonomgeving, deels gekoppeld aan de noodzaak om de milieu-impact van huisvesting te verminderen. De tendens naar collectieve huisvesting is ingezet en zal niet meer wegebben. Hoe kan de politiek een ondersteunende rol spelen bij het ontwikkelen van nieuwe woonvormen? 

 

Tijdens Brussels Housing Futures gaan we in gesprek over de toekomst van wonen in Brussel. We kijken naar de verschillende woontypologiën zoals cohousing of coliving. Of worden CLT’s (community Land Trusts) de nieuwe norm? Op de verhuurmarkt zien we bv. verschillende voorbeelden van coliving is. Dit populaire concept, een mix van samen huren en coworking, sluit perfect aan bij de waarden van de jonge actieve generatie: openheid, samenwerking, netwerken en deeleconomie. Een nieuwe huisvestingsvorm die ook vastgoedinvesteerders interesseert. Voobeelden zijn bv. Cohabs. Er is dus heel wat te zeggen over wonen in Brussel. Ontdek het hele programma en doe mee! 

 

Alle info: frederik.ceulemans@parlement.brussels