Nieuws

“Onze reddingsoperatie van Brusselse historische liften krijgt structurele oplossing” (Carla Dejonghe)
Na twintig jaar knokken voor het behoud van de Brusselse historische liften, is er een begin van een structurele oplossing in zicht, zegt Brussels parlementslid Carla Dejonghe.

Het Brussels gewest telt 2309 magnifieke liften die dateren van vóór 1958. Daarvan zijn er 748 opgenomen in de inventaris van Urban, omwille van hun historische waarde. “Maar het zijn er meer. Wij willen die mooie, oude tralieliften behouden. Dat zijn echte pareltjes, esthetisch en technisch gezien”, legt Carla Dejonghe uit. 

Een federale richtlijn legde in 2003 draconische veiligheidsingrepen op, waardoor deze liften zouden verdwijnen. Oud-collega René Coppens van de Brusselse Open Vld-fractie begon in 2004, samen met de verenigingen van eigenaars, een reddingsoperatie voor dit erfgoed. Hij vond dat het mogelijk moest zijn om de schoonheid van de historische liften te combineren met veiligheid. Hij slaagde erin om uitstel van executie te krijgen en zo de afbraak op de lange baan te schuiven. 15 jaar later (in deze legislatuur dus) werd de termijn voor de modernisering van erkende liften verder verschoven naar eind 2027. Voor andere niet erkende liften, die van vóór 1958 dateren, wordt de termijn verlengd tot eind 2023.

Intussen werd er gesleuteld aan oplossingen. Daarbij moet eerst een definitieve lijst komen van de te beschermen liften, die dan een risicoanalyse zou moeten krijgen. De FOD zal een standaardprocedure voor die risicoanalyse moeten goedkeuren. Maar het is een werk van lange adem, want men botst ook nog eens op een tekort aan voldoende opgeleide liftherstellers.

“Omdat de toekomst van de liften er nog steeds onzeker uitziet, stelde ik opnieuw een vraag aan de bevoegde staatssecretaris Pascal Smet, die met een geruststellend antwoord kwam”, zegt Dejonghe. “Hij liet verstaan dat de huidige databank met inventaris van Urban verder wordt geüpdatet. Blijkbaar komen er dagelijks nog nieuwe aanvragen binnen om op de lijst van Urban te geraken. Het aantal te beschermen historische liften zou kunnen oplopen tot meer dan 1000 gevallen naar aanleiding van een nieuwe sensibiliseringscampagne.”

Verder komt er schot in de opleiding van liftexperten. Om historische liften in hun waarde te laten maar veiliger te maken, is een specifieke expertise nodig. Een expertise die nu aan het verdwijnen is.

“Deze problematiek hebben wij vanuit Open Vld ook al vaker aangekaart”, zegt Carla Dejonghe. Na contact tussen staatssecretaris Smet en minister Clerfayt, bevoegd voor Werk en Beroepsopleiding, blijkt dat nu wordt gedacht aan een opleidingsformule op de werkvloer (“Formation Professionnelle Individuelle en Entreprise”). “Bestaande liftbedrijven die al ervaring of interesse hebben in deze niche zullen financiële en logistieke ondersteuning kunnen krijgen om opleidingen te voorzien. De bedoeling van de staatssecretaris en de minister is om dit in de loop van volgend jaar te concretiseren”, verduidelijkt Dejonghe.

Niet alleen liftbedrijven zullen opleidingen kunnen genieten. Ook zal er met de verschillende onderwijsverstrekkers worden bekeken hoe er op langere termijn eventueel een opleiding of specialisatie ontwikkeld zou kunnen worden. En zo wordt de reddingsoperatie van onze Brusselse historische liften voortgezet door Open Vld.

Klik hier om ons filmpje over de Brusselse historische liften te bekijken.

Klik hier om de parlementaire vraag en het antwoord van staatssecretaris Pascal Smet aan te treffen.