Nieuws

“Brussel speelt een echte voortrekkersrol wat betreft woonfiscaliteit, ook voor alleenwoners” (Carla Dejonghe)
Eind september kondigde de Vlaamse regering aan dat de regeling van de registratierechten wordt aangepast. “Goed nieuws voor jonge gezinnen in Vlaanderen, maar laten we niet vergeten dat Brussel al langer inspanningen levert om de woonfiscaliteit te verlagen”, aldus Brussels parlementslid Carla Dejonghe. Een blik op de Brusselse woonfiscaliteit…

 

Een perfect voorbeeld van die inspanningen is het ‘abattement’. Hoewel je 12,5% registratierechten betaalt, ben je wel vrijgesteld van die rechten op de eerste 175.000 euro. Dit onder twee voorwaarden: het moet je enige woning zijn en het totale bedrag mag niet hoger zijn dan 500.000 euro. Met andere woorden: je krijgt een korting van 21.875 euro. En als de aankoop beperkt blijft tot 175.000 euro, dan betaal je helemaal geen registratierechten!

 

Het doel blijft om starters op de vastgoedmarkt een duwtje in de rug te geven, aangezien slechts 40% van de inwoners eigenaar is. Brussel ontwierp dan ook een systeem dat geregeld aangepast kan worden aan de evolutie van de markt, want die staat nooit stil. “De optrekking van het ‘abattement’ staat nu op de agenda van de Brusselse regering. Die zou pakweg tot 250.000 euro kunnen worden verhoogd. Ook het maximum aankoopbedrag zou opgetrokken kunnen worden tot bijvoorbeeld 550.000 euro. Eén van de voorwaarden zou betrekking kunnen hebben tot het energiezuiniger maken van de woning, want ook dat is een prioriteit van onze regering”, legt Dejonghe uit.

 

Ook zou het nog steeds mogelijk moeten zijn om voor bescheidenere aankopen minder belastingen te heffen. “Vergeet niet dat de Brusselse demografie zeer complex is. Zo is de helft van de Brusselaars single, een groep die we moeilijk kunnen negeren. Sparen voor een eigen woning is voor een alleenwoner vaak een onmogelijke opdracht. Het Brussels registratierechtenbeleid is daarom dus maatwerk”, besluit Carla Dejonghe.