Nieuws

5G komt er! Brusselse regering keurt verhoging van de stralingsnorm goed!
BRUXELLES - De Brusselse regering heeft de verhoging van de stralingsnorm tot 14,5 V/m finaal goedgekeurd. 

 

Het mobiele dataverkeer groeit en 5G is nodig voor een stabiele en veilige internetverbinding in de stad. Bijvoorbeeld voor het ondersteunen van hulpdiensten op afstand en slim parkeren, maar denk ook aan videobellen of series kijken onderweg. Dankzij de overeengekomen hervormingen, die een begeleide en beheerste uitrol van 5G mogelijk moeten maken, zullen een heel ecosysteem van toepassingen, nieuwe economische modellen, enz. ontwikkeld kunnen worden. Bovendien kan Brussel het zich als hoofdstad van Europa niet veroorloven om achterop te blijven, zeker niet nu de EU in een strategie doelstellingen inzake connectiviteit voor een Europese gigabitmaatschappij heeft vastgelegd.

 

“Volgens de laatste studie die uitgevoerd werd in opdracht van het BIPT zal de komst van 5G een positieve economische impact hebben op ons land van 4 tot 6 miljard euro tegen 2030. Voor de Europese commissie is de ontwikkeling van 5G één van de speerpunten voor haar economische beleid voor de komende jaren. Brussel heeft nu al een zeer dicht netwerk van grotere, middelgrote en kleinere bedrijven, maar ook van universiteiten, hogescholen en (internationale) overheidsinstellingen. Die zullen allemaal kunnen profiteren van en inspelen op wat 5G allemaal te bieden heeft. Op die manier kunnen we Brussel blijvend op de kaart zetten als belangrijkste tewerkstellingspool van ons land en als innovatieve, internationale hoofdstad.”

- Minister van Financiën en Begroting Sven Gatz

 

VEILIGE TECHNOLOGIE

Brussel blijft met deze stap ruimschoots onder de waarde die door de ICNIRP en de WHO wordt aanbevolen. Bovenal gaat het hier om een cumulatieve norm. Dat betekent dat de waarde nergens op het grondgebied mag worden overschreden. Daarnaast is ook beslist om de verschillende stralingsbronnen samen in aanmerking te nemen, want ook de radio- en televisie-antennes zullen mee in de berekening worden vervat. De nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening en het gewijzigde besluit over de vrijstellingen van een vergunning, dat momenteel ter goedkeuring voorligt, zullen specifieke bepalingen over de infrastructuur voor mobiele telefonie bevatten. Die moeten ervoor zorgen dat een toekomstig 5G-net op een harmonieuze en esthetisch discrete wijze kan worden uitgerold.

 

“Dit is een grote stap voorwaards. We moeten absoluut stoppen met denken dat Smart Cities – slimme steden – over allerhande hippe gadgets gaan, of over een utopische futuristische stad. Smart City gaat over het inzetten van technologie en communicatie in ons dagelijks leven, om stedelijke problemen op te lossen: mobiliteit, leefmilieu, economie, dienstverlening, sociale hulp, medische zorgen, veiligheid en noem maar op. Zonder performante technologische infrastructuur berg je alle mooie ambities rond digitalisering beter op."

- Khadija Zamouri, Brussels parlementslid