Nieuws

Brusselse regering maakt 5G mogelijk!
De Brusselse regering geeft haar principiële goedkeuring  om de huidige stralingsnorm beperkt te verhogen tot 14,5 V/m en daarin ook de radio- en televisie-antennes te verrekenen. Daarnaast heeft ze de krijtlijnen uitgetekend voor de verdere werkzaamheden rond de harmonieuze uitrol van een 5G-netwerk met respect voor de gezondheid van de bewoners en het leefmilieu, waar iedereen wel bij vaart.


Dankzij de overeengekomen hervormingen, die een begeleide en beheerste uitrol van 5G mogelijk moeten maken, zullen een heel ecosysteem van toepassingen, nieuwe economische modellen, enz. ontwikkeld kunnen worden.

Bovendien kan Brussel het zich als hoofdstad van Europa niet veroorloven om achterop te blijven, zeker niet nu de EU in een strategie doelstellingen inzake connectiviteit voor een Europese gigabitmaatschappij heeft vastgelegd.

 

“Volgens de laatste studie die uitgevoerd werd in opdracht van het BIPT zal de komst van 5G een positieve economische impact hebben op ons land van 4 tot 6 miljard euro tegen 2030. Voor de Europese commissie is de ontwikkeling van 5G één van de speerpunten voor haar economische beleid voor de komende jaren. Brussel heeft nu al een zeer dicht netwerk van grotere, middelgrote en kleinere bedrijven, maar ook van universiteiten, hogescholen en (internationale) overheidsinstellingen. Die zullen allemaal kunnen profiteren van en inspelen op wat 5G allemaal te bieden heeft. Op die manier kunnen we Brussel blijvend op de kaart zetten als belangrijkste tewerkstellingspool van ons land en als innovatieve, internationale hoofdstad.”

- Minister van Financiën en Begroting Sven Gatz


VEILIGE TECHNOLOGIE

Brussel blijft met deze stap ruimschoots onder de waarde die door de ICNIRP en de WHO wordt aanbevolen. Bovenal gaat het hier om een cumulatieve norm. Dat betekent dat de waarde nergens op het grondgebied mag worden overschreden. Daarnaast is ook beslist om de verschillende stralingsbronnen samen in aanmerking te nemen, want ook de radio- en televisie-antennes zullen mee in de berekening worden vervat. 

De nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening en het gewijzigde besluit over de vrijstellingen van een vergunning, dat momenteel ter goedkeuring voorligt, zullen specifieke bepalingen over de infrastructuur voor mobiele telefonie bevatten. Die moeten ervoor zorgen dat een toekomstig 5G-net op een harmonieuze en esthetisch discrete wijze kan worden uitgerold.

Na kennis te hebben genomen van het tweede verslag van het 5G-coördinatieplatform besliste de regering eveneens om voor eind 2021 een standpunt in te nemen over een geharmoniseerd fiscaal model voor de belasting op antennes, dat de instemming van alle betrokken partijen moet krijgen, met name de gemeenten en de operatoren. Dat fiscale model moet ook een milieucomponent omvatten. Dat voornemen bestond al toen de denkoefening over dit thema van start ging en is door de aanbevelingen van de 5G-overlegcommissie alleen maar versterkt.


“Dit is een grote stap voorwaards. We moeten absoluut stoppen met denken dat Smart Cities – slimme steden – over allerhande hippe gadgets gaan, of over een utopische futuristische stad. Smart City gaat over het inzetten van technologie en communicatie in ons dagelijks leven, om stedelijke problemen op te lossen: mobiliteit, leefmilieu, economie, dienstverlening, sociale hulp, medische zorgen, veiligheid en noem maar op. Zonder performante technologische infrastructuur berg je alle mooie ambities rond digitalisering beter op."

- Khadija Zamouri, Brussels parlementslid