Nieuws

Brusselaars samenbrengen, niet verdelen
Naar aanleiding van de pijnlijke actualiteit in het Midden-Oosten, in Israël en Palestina, worden er in verschillende gemeenteraden en het Brussels parlement resoluties neergelegd. Open Vld Brussel zal zich op al deze teksten onthouden.

  • Dit betekent niet dat we ongevoelig zijn voor dit conflict en andere wereldproblemen. We steunen ieder engagement van Brusselaars in de wereldwijde strijd voor de mensenrechten.

  • Dit wil ook niet zeggen dat we in dit debat, noch in andere debatten, de actieve krachten in onze samenleving de mond willen snoeren. De vrijheid van meningsuiting mag (en moet) aangewend worden om onze federale regering - die bevoegd is voor buitenlandse zaken - op haar verantwoordelijkheid te wijzen.   

    Brussel is een kleine wereldstad waar mensen afkomstig uit alle windstreken samenwonen. Niet zelden komen onze inwoners uit landen waar conflicten heersen en waar schendingen van de mensenrechten frequent zijn. Niet zelden wonen ze hier net omdat ze daarvoor op de vlucht zijn.

  • Open Vld onthoudt zich daarom systematisch op alle resoluties m.b.t. internationale thema’s. We willen deze buitenlandse conflicten en spanningen niet importeren in onze Brusselse democratische assemblees en bij uitbreiding in het dagelijks samenleven van Brusselaars van zeer verschillende afkomsten.

  • Open Vld is bovendien van mening dat onze stad, als hoofdstad van Europa, een plaats is waar net oplossingen voor grootste wereldconflicten besproken moeten worden op internationaal niveau, en waar dus verschillende partijen elkaar moeten kunnen ontmoeten.

    Open Vld Brussel heeft deze houding al jaren consequent aangenomen in resoluties over Israël en Palestina, over Turkije en Koerdistan, de erkenning van de Armeense Genocide, Nagorno-Karabach en Azerbeidzjan, de Westelijke Sahara, Congo, Rwanda, China, over schendingen van fundamentele mensenrechten, vrouwenrechten, rechten van homoseksuelen, in deze en andere landen, enz. Zonder onderscheid, net omdat we Brusselaars niet willen verdelen! We willen in eerste instantie het samenleven onder Brusselaars bevorderen en menen dat er op federaal niveau ruimte is om dit debat op een democratische en serene manier te voeren en de stem van ons land in Europa en de wereld vorm te geven. 

    En voor diegenen die zeggen dat Brussel wel degelijk bevoegd is voor buitenlandse handel en wapenuitvoer en dit dus als hefboom moet gebruiken, geven we mee dat ook hier wij steeds zeer consequent hebben gepleit om ons beleid, en de voorwaarden die we er aan koppelen, steeds af te stemmen op het federaal beleid en haar aanbevelingen.

Thomas Ryckalts, Voorzitter Open Vld Brussel
Mimi Crahaij, Ondervoorzitter Open Vld Brussel
De gewestelijke mandatarissen Carla Dejonghe, Guy Vanhengel, Khadija Zamouri en Sven Gatz