Nieuws

Open Vld Brussel vraagt met de andere meerderheidspartijen dat Koninklijk Park poorten opent voor alle Brusselaars.
BRUSSEL - Open Vld Brussel vraagt samen met de andere meerderheidspartijen in het Brussels Parlement voor een gedeeltelijke openstelling van het Koninklijk Park van Laken voor het publiek. ''De covidpandemie heeft aangetoond dat Brusselaars nood hebben aan groene ruimtes om mentaal en fysiek gezond te blijven, het is dan ook geen luxe om een deel van het Koninklijk park open te stellen voor de burgers van onze stad. Zegt Khadija Zamouri, Brussels parlementslid.

 

Het is al van het jaar 2007 geleden wanneer huidig Brussels minister Sven Gatz met een ludieke actie (het openen van een valse deur in de omheining) de gedeeltelijke openstelling van het park op de politieke agenda plaatste. Sindsdien is het voorstel verschillende keren op tafel gelegd, maar zonder succes. Vandaag is er voor het eerst een brede meerderheid die samen een resolutie indient om op de openstelling aan te dringen. Hoewel het Brussels Gewest over het algemeen goed voorzien is van groene ruimten, zijn deze ongelijk verdeeld over het grondgebied en niet allemaal toegankelijk voor het publiek. In Brussel is een groot verband te zien tussen de socio-economische realiteit en de (nabije) toegankelijkheid van groene ruimtes. In de dichtbevolkte kanaalzone waar een tevens zeer jonge bevolking schreeuwt om ruimte is de nood aan meer groen hoog. Met een park dat bijna groter is dan de Brusselse vijfhoek, ligt er een uitzonderlijk mooie en groene oase voor het grijpen.

 

Het is natuurlijk niet zo dat de koning autonoom beslist over wat met zijn tuin gebeurt. Over wie er wel en niet in mag. Die taak is uitbesteed aan de Koninklijke Schenking. "We zijn al lang vragende partij. We gaan akkoord met deze resolutie maar we vragen wel om eerst in gesprek te gaan met de verschillende actoren om via die weg een gedragen oplossing te vinden met alle betrokken actoren.'  besluit Guy Vanhengel, eerste ondervoorzitter van het Brussels parlement.