Nieuws

''Tel de gewestelijke, gemeenschaps- en federale investeringen in Brussel op!''
In het debat over de verdeling van de Europese relancemiddelen was Carla Dejonghe duidelijk: “Een verdeling is nooit gemakkelijk, maar de vele kritiek gaat voorbij aan de Vlaamse en Franse gemeenschapsmiddelen die naar Brussel komen. Ook federaal zal met EU-geld in Brussel investeren."

Europa ging uit van een verdeling die omgekeerd evenredig is aan het Bruto Binnenlands Product (BBP). In een land waar het regionaal BBP niet noodzakelijk de regionale welvaart bepaalt zou dit Brussel benadelen. We weten dat de personenbelastingen wordt betaald waar men woont en dat de vennootschapsbelasting federaal is. Brussel zou met het grootste BBP per inwoner 257,8 miljoen gekregen hebben. Nu is er een compromis over de verdeling: 395 miljoen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

“Maar ook dat vraagt verduidelijking”, volgens Dejonghe. “Voor het Brussels Gewest moeten we er uiteraard ook de gemeenschapsmiddelen en de federale investeringen bijtellen.” De Franse gemeenschap zal 25% van de 500 miljoen die ze krijgt in Brussel investeren, de Brusselnorm van de Vlaamse regeringen (5% van de gemeenschapsuitgaven in Brussel aanwenden) is goed voor zo'n 40 miljoen euro. Ook de federale regering plant investeringen aan de spoorinfrastructuur in de regio rond Brussel.

"Het nuanceert de eerste reacties die we konden horen op de verdeling. Als we de cijfers per inwoner bekijken is Brussel niet slecht bedeeld”, aldus de Brusselse liberale politica. “We moeten nu vooral uitgaan van hoe we als Gewest bijdragen aan de Belgische en Europese relance. Niet de verdeling, maar de impuls dat we geven aan onze economie en samenleving is belangrijk. De Brusselse regering moet de middelen maximaal afstemmen op de andere overheden en met de plannen van de andere overheden. Zo creëren we een zo groot mogelijke hefboom voor Brussel en voor het land.”