Nieuws

Oproep aan de gemeentes om rekening te houden met expats die terugkeren uit rode zones
Afdeling Sint-Lambrechts-Woluwe

Oproep aan de gemeentes om rekening te houden met expats die terugkeren uit rode zones maar geen drones voor covid-controle in Brusselse politiezone Montgomery  

 

In politiezone Montgomery zullen er alvast geen drones ingezet worden om de coronamaatregelen af te dwingen. Dat blijkt uit een interpellatie van gemeenteraadslid Kurt Deswert (Open Vld / MR+) in de gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe. Deswert had gevraagd op welke manier de gemeente wil anticiperen op de terugkomst van expats die tijdens de feestdagen naar hun thuisland afreizen. Indien ze langer dan 48 in een rode zone verblijven, moeten ze immers verplicht een week lang in quarantaine. Maar hoe gaat de gemeente hiermee om?   

 

Deswert: “Sint-Lambrechts-Woluwe telt ongeveer 38% inwoners van buitenlandse oorsprong. Er valt te verwachten dat een deel van hen naar hun thuisland af zal reizen voor de feestdagen. Als ze met het vliegtuig gaan, moeten ze een formulier invullen. Dat maakt het mogelijk hen nadien makkelijk op te volgen. Maar een groot deel van onze inwoners hebben hun roots in de buurlanden. De kans dat ze met de wagen zullen reizen, is natuurlijk erg groot. Daarom is er een taak weggelegd voor de gemeente om hen -liefst op voorhand- degelijk te informeren over het feit dat wanneer ze terugkeren uit een rode zone, bij thuiskomst een week in quarantaine moeten. De regels rond sociale contacten verschillen immers sterk tussen België en haar buurlanden. We moeten vermijden dat de terugkeer uit het buitenland voor een derde golf zorgt.” 

 

Deswert roept de Brusselse gemeentebesturen op om zeer gericht met hun expats te communiceren, zowel voor maar zeker ook tijdens en meteen na de feestdagen. Dat kan via Buitenlandse Zaken, maar ook lokaal via de scholen, (lokale) Europese verenigingen en buurtcomités. De gemeentes moeten volgens Deswert in elk geval nauw betrokken worden bij de contact tracing op lokaal niveau. 

 


Geen drones, wel telefoontjes én thuiswerk. 

 

Op dat laatste vlak wordt vooruitgang geboekt in Brussel. Deswert: “Uit het antwoord van de burgemeester blijkt dat de diensten van het Brussels gewest op een veel actievere manier aan contact tracing gaan doen. Dus niet enkel meer via telefonisch onderzoek, maar ook door op het terrein aanwezig te zijn. Daar is een belangrijke aanvullende rol voor de gemeentes en de OCMW’s weggelegd. Zeker ook opnieuw in de communicatie en het verstrekken van informatie.”  

 

Verder blijkt nog dat de politie effectief zal toezien op het naleven van de quarantaineregels. Al zal dat niet met drones gebeuren of door politieagenten die met slijpschijven te werk gaan. “Dat is een goede zaak. Wij zijn daar ook absoluut tegen,” zegt Deswert. “Deze week ontvangen de politiezones van het College van Procureur-Generaals een rondzendbrief met wat kan en niet kan. Die duidelijkheid is nodig. Het is belangrijk dat de hele veiligheidsketen zo goed mogelijk functioneert. De gemeentes, het gewest via de test en tracing en de politiezones moeten nauw samenwerken in de komende periode, om zo te vermijden dat de terugkeer van personen uit een rode zone tot een nieuwe opstoot van het virus zorgt”   

 

Meer info:  

Kurt Deswert 0497 85 25 91   

Gemeenteraadslid Open Vld Sint-Lambrechts-Woluwe