Nieuws

Ook zelfstandigen kloppen voor het eerst aan bij OCMW’s
Op 19 oktober moest de horeca voor de tweede keer hun deuren sluiten. Niet veel later, op 2 november kondigde de federale regering een nieuwe verstrengde lockdown aan. Tijdens de eerste lockdown hebben deze maatregelen de economie hard getroffen, maar voor zelfstandige ondernemers is ook deze tweede lockdown een ware klap in het gezicht.

18919.brussels
Tal van zelfstandigen belden tijdens de eerste golf naar de 1819 met vragen over de compensatiepremie. Daarnaast kenden de OCMW’s eenzelfde toestroom aan aanvragen, Opvallend hierbij is dat een nieuwe groep financiële bijstand kwam vragen. Want de economische impact is voor zelfstandgen, die nooit beroep hebben gedaan op OCMW-hulp, ook voelbaar. Het probleem is echter dat OCMW’s zich vaak niet gewapend voelen om deze nieuwe groep zelfstandigen te helpen.

'Het is vandaag meer dan ooit de bedoeling dat zelfstandige ondernemers zoveel als mogelijk deze lockdownperiode kunnen overbruggen. Zelfstandigen zijn mensen die het heft in eigen handen nemen. Ze zorgen voor hun eigen inkomen en vaak ook voor dat van anderen' - Khadija Zamouri 

Zamouri stelde daarom in de commissie economie van het Brussels parlement de vraag of hub.brussels en de dienst 1819 de OCMW’s konden bijstaan met hun expertise in de analyse van deze aanvragen of zelfstandigen begeleiden bij het opstellen van hun dossier. Staatsecretaris Trachte wees erop dat de dienst 1819 naast hun informatie- en oriënteringsopdracht opleidingen organiserde voor OCMW-raadgevers, gericht op het zelfstandigenstatuut. Ook stond er een nieuwe bewustmakingscampagne op de agenda, maar deze is door de huidige pandemie tot op heden uitgesteld. “Om die nieuwe aanvragen beter te behandelen, heeft de Brusselse regering een uitzonderlijke dotatie van 30 miljoen euro toegekend aan de OCMW’s waarmee ze hun personeelsbestand moeten uitbreiden”, zegt Trachte.  

“Een bewustmakingscampagne is altijd goed.” Maar volgens Zamouri moeten we de juiste focus leggen. “Het is van belang om werk te maken van het actieplan zodat OCMW-medewerkers weten wat ze moeten doen.”