Nieuws

Georges Lorand, een progressieve liberaal.
Georges Lorand: een progressief liberaal
 
Op 22 juli bracht Nathan Lauwers, auteur van de recent uitgebrachte biografie, een lezing over het bijzondere leven van Georges Lorand. Deze politicus was actief het einde van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw en was naast volksvertegenwoordiger ook actief als journalist en voorvechter van de mensenrechten. Één van de belangrijkste aspecten waarom we hem herinneren, was dat hij al in zijn periode regelrecht inging tegen het koloniale beleid van Leopold II. Kolonialisme staat immers haaks op het liberalisme en de concepten van vrijheid, zelfbeschikking en vrijhandel die daaraan verbonden zijn. Daarnaast was hij ook één van de eersten die de humanitaire catastrofe aanklaagde die het koloniale project in Centraal-Afrika aanrichtte. 
 
In tijden waarin volop in vraag wordt gesteld of koloniale overblijfselen (bv. standbeelden) nog in de publieke ruimte thuishoren, was het alleszins zeer interessant om meer te vernemen over hoe er vanuit liberale hoek een eeuw geleden ook al zware tegenstand bestond tegen wat Leopold II en nadien België uitrichtten in Afrika.
Wie meer wil te weten komen over Georges Lorand, zijn bijzondere levensloop en zijn andere standpunten, kan het boek “Georges Lorand: een transnationale progressieve liberaal” aankopen bij Liberas/Liberaal Archief via deze link (à LINKEN NAAR: https://www.liberas.eu/publicatie/georges-lorand-een-transnationale-progressieve-liberaal/ ).  Een aanrader!