Nieuws

Ook op lokaal vlak maken we het verschilTijdens deze Coronacrisis worden in de gemeente- en OCMW-besturen veel initiatieven genomen om de lokale bevolking en handel te ondersteunen. Ze versterken de steunmaatregelen die werden genomen op gewestelijk en nationaal vlak. En hoewel veel gemeentelijke initiatieven – voorgesteld of gesteund door Open VLD - vooral ingaan op lokale bekommernissen, dringen de lokale Open VLD mandatarissen ook aan op de toepassing van volgende initiatieven in elke Brusselse gemeente. 


Horecazake helpen door een herinrichting van de openbare ruimte

Wanneer horecazaken binnenkort terug mogen opstarten, zal er ongetwijfeld nog steeds nood zijn aan social distancing. Cafés en restaurants zullen dus extra ruimte nodig hebben om op een veilige wijze voldoende klanten te kunnen ontvangen, zodat ze terug rendabel kunnen worden. Open Vld vraagt daarom dat in elke gemeente wordt nagekeken welke publieke ruimten – zoals trottoirs en pleinen – kunnen heringericht worden tot terrassen.


Lokale hulp voor zelfstandigen

Zelfstandigen behoren tot de hardst getroffen groepen in deze Corona-crisis. Nochtans konden zij voor de crisis vaak niet aankloppen bij OCMW’s voor hulp, tenzij ze hun zelfstandige activiteiten stopzetten. De huidige omstandigheden tonen echter aan dat OCMW-hulp aan zelfstandigen essentieel kan zijn om hen niet in armoede te doen storten. Wij vragen dan ook dat er in de OCMW’s een duidelijk beleid wordt uitgewerkt om dit ook in de toekomst mogelijk te maken.

Uiteraard zorgen we er ondertussen ook voor dat zelfstandigen momenteel al volop worden geholpen door de OCMW’s en de gemeenten. Zo werd overal de tijdelijke opschorting van allerlei taksen en vergoedingen geïnitieerd of gesteund. Belastingen op terrassen, marktkramen, het uitstallen van goederen, … werden zo veel als mogelijk geschrapt tijdens deze moeilijke maanden. Hoe lang zulke maatregelen kunnen behouden blijven, zal voornamelijk vanuit het perspectief van de economische relance moeten bekijken worden.


Jongeren ruimte bieden

De hele coronaquarantaine thuis doorbrengen, dat kan bijzonder zwaar zijn. Dit geldt voor iedereen, maar zeker voor jongeren. Daarom stellen we voor dat gemeenten gaan onderzoeken welke infrastructuur kan opengesteld worden voor jongeren wanneer de maatregelen van de nationale Veiligheidsraad dit toelaten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om study spaces, waar jongeren in alle rust kunnen studeren. Maar evengoed om speelplaatsen van scholen, die nu niet gebruikt worden door leerlingen: wanneer speelpleinen vol beginnen te lopen en social distancing belangrijk blijft, kunnen deze speelplaatsen extra ruimte bieden waar kinderen naartoe kunnen om te spelen.