Nieuws

Sven Gatz reserveert nog eens 12 miljoen euro voor capaciteitsuitbreiding Nederlandstalig basisonderwijs
Vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft minister Sven Gatz subsidieakkoorden verleend voor nieuwe schoolgebouwen met integratie van een kinderdagverblijf. GO! basisschool De Kleine Geuzen in Jette krijgt er 204 plaatsen bij en in Sint-Agatha-Berchem komt er via de uitbreiding van de basisschool Zavelberg een oplossing voor de door sluiting bedreigde basisschool De Knapzak.


“Met de VGC blijven we verder investeren in capaciteitsuitbreiding om aan de behoeften aan Nederlandstalig onderwijs in Brussel tegemoet te komen”, zegt minister van Scholenbouw en Nederlandstalig onderwijs Sven Gatz. “Ik ben blij dat we daarvoor ook in deze coronacrisis het oog gericht blijven houden op de toekomst van ons onderwijs voor de Brusselse ketjes.”Uitbreiding Kleine Geuzen

Op de site van GO! basisschool De Kleine Geuzen in Jette zullen de vervallen kleuterblokken afgebroken worden en komt er een nieuwe aanbouw. Het bestaande schoolgebouw wordt ook gerenoveerd en energiezuinig gemaakt en de site rondom de school wordt heraangelegd. Met dit bouwproject, dat van de VGC een subsidie krijgt van 4,55 miljoen euro, komen er 204 plaatsen bij, wat de totale capaciteit op 440 plaatsen brengt. Het schoolbestuur wil de werken volgend jaar laten starten.


Uitbreiding basisschool Zavelberg

Op aangeven van minister Sven Gatz, sloten het GO! en de gemeente Sint-Agatha-Berchem in maart al een principeakkoord om de gemeentelijke basisschool, De Knapzak, waar 98 kinderen school lopen, voor een sluiting te behoeden. Dankzij de belofte van een subsidie van 7 miljoen euro die het VGC-college nu heeft goedgekeurd, zal het GO! op de nabijgelegen campus basisschool Zavelberg uitbreiden. Die uitbreiding zorgt ervoor dat ook de 98 leerlingen en de leerkrachten van De Knapzak daar terecht kunnen. Het kinderdagverblijf ’t Zandlopertje op de site, dat in slechte staat is, wordt afgebroken. Er wordt een nieuw kinderdagverblijf opgenomen in het project. Dit breidt de capaciteit van Zavelberg uit tot een totaal van 440 leerlingen of een extra capaciteit van 220 plaatsen, inclusief de leerlingen van De Knapzak.