Nieuws

Brusselse regering treft bijkomende maatregelen in kader van Coronacrisis
BRUSSELSE REGERING - De Brusselse regering heeft beslist bijkomende maatregelen te treffen om de gevolgen van de coronacrisis op het economisch leven in het Brussels Hoofdstedelijk gewest het hoofd te helpen bieden. Zo wordt de eenmalige premie van 4.000 euro voor bedrijven die moesten sluiten door de crisis, uitgebreid.

De premie van 4.000 euro zal nu ook kunnen worden aangevraagd door de immokantoren, dvd- en videotheken, car washes en krantenwinkels. Taxibedrijven kunnen aanspraak maken op een eenmalige premie van 3.000 euro. Zelfstandigen en kleinere bedrijven van 0 tot 5 voltijdse werknemers zullen een eenmalige premie van 2.000 euro kunnen aanvragen. Deze premie geldt ook voor vrije beroepen als tandartsen of kinesisten.

De Brusselse regering heeft verder de opzeggingstermijnen voor private en student-huurders tijdelijk versoepeld. Daarmee wil ze vermijden dat deze huurders tijdens de coronacrisis in de problemen komen. Dat kan bijvoorbeeld omdat ze niet meer op zoek kunnen gaan naar een nieuwe woning als hun opzeggingstermijn al loopt. En sommige huurders kunnen niet verhuizen naar hun nieuwe woning, omdat daar nog andere huurders wonen die door de coronamaatregelen hun opzeggingstermijn niet kunnen naleven. Student-huurders die niet meer op hun kot verblijven omdat de lessen zijn opgeschort en omdat ze hun studentenjob niet meer kunnen uitoefenen, kunnen ook in betalingsproblemen geraken. Daarom komt er een verkorte opzegtermijn van één maand voor huurovereenkomsten met studenten. Op voorstel van minister van Financiën en Begroting Sven Gatz werd beslist de betaaltermijn van twee maanden voor de verkeersbelastingen en de belasting op inverkeerstelling met twee maanden te verlengen. Deze maatregel moet de belastingplichtigen tijdens de coronacrisis enige financiële ademruimte geven. Hij is van toepassing voor aanslagbiljetten die vanaf nu tot 30 september van dit jaar worden verzonden.

Door de nieuwe maatregelen stijgt het budget dat de Brusselse regering door de coronacrisis zal besteden, van 200 naar 300 miljoen euro.

Eerder getroffen maatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Eerder al heeft de Brusselse regering al tal van andere maatregelen getroffen. Zo beslist ze al een eenmalige premies van 4.000 euro uit te keren aan allerhande bedrijven tot 50 voltijdse werknemers die door de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad hun deuren moesten sluiten: eet- en drinkgelegenheden, hotels, reisbureaus en reisorganisatoren, de kleinhandel (met uitzonderingen als apotheken en tankstations), bedrijven in de recreatie- en sportsector, dienstenchequebedrijven en bedrijven uit de non-profitsector. Kapperszaken kunnen eveneens een eenmalige premie van 4.000 euro krijgen.

Op voorstel van minister van Financiën Sven Gatz werden ook al verschillende fiscale maatregelen beslist. Zo worden de termijnen verlengd waarbinnen kopers zich in regel moeten stellen om voordelige kortingen te krijgen op de registratierechten. Door de corona-maatregelen dreigden zij de termijn niet te halen om aanspraak te maken op deze korting van 21.875 euro. Ook de termijn voor de betaling van de onroerende voorheffing van de eigenaars van een woning in het Brussels Gewest werd al met twee maanden verlengd en de citytaks en de taxitaks werden opgeschort.

Voor vragen over deze maatregelen kan u terecht op het telefoonnummer 1819 en de website 1819.brussels.