Nieuws

De VGC, een geëngageerde overheid in crisistijden
 Raad van de VGC- 10 april- De VGC draagt als kleine overheid ook haar steentje bij aan de strijd tegen het coronavirus. “Vlak nadat het virus ook bij ons uitbrak, lanceerde de VGC ‘Brussels Helps’, een centraal platform waar hulpbehoevenden met hulpaanbieders in contact worden gebracht. De VGC nam ook snel maatregelen om afstandsonderwijs te ondersteunen via de inzameling van 1200 laptops bestemd voor de meest kwetsbare gezinnen. Via de lokale dienstencentra worden eenzame senioren extra ondersteund.”, aldus Khadija Zamouri (Open Vld) die deelnam aan het online debat  over de maatregelen vanuit de VGC.

  

De VGC reageerde ad rem op de coronacrisis. Reeds op 17 maart lanceerde ze in samenwerking met Bruzz en Muntpunt een online platform waarbij burgers met een hulpvraag in contact worden gebracht met vrijwilligers. “Al snel gaven Brusselaars zich op om boodschappen te doen voor oudere buurtbewoners of om even langs te gaan bij de apotheker voor een zieke medeburger” vertelt Khadija Zamouri, die zich ook opgaf als vrijwilligster.

 

Daarnaast nam het College van de VGC ook snel een resem maatregelen om de kwetsbare gezinnen en senioren in onze stad extra te ondersteunen. Sven Gatz, Collegelid bevoegd voor Onderwijs, sloot met DigitForYouth een samenwerkingsakkoord af voor de inzameling van 1200 laptops. Deze zullen ter beschikking worden gesteld van kwetsbare gezinnen zodat afstandsonderwijs ook voor hen mogelijk wordt. "In deze moeilijke tijden moeten we extra aandachtig zijn om iedereen mee aan boord te houden, anders dreigt er een dubbel isolement.”, aldus Khadija Zamouri.

 

“Via de lokale dienstencentra wordt gewerkt aan de organisatie van telefoon-en bezoekrondes  om  in contact te blijven met (geïsoleerde) senioren die hard getroffen worden door deze gezondheidscrisis. Bepaalde Lokale Dienstencentra organiseerde ook een busactie om hun buurtbewoners te informeren over hun werking alsook het sociaal contact te onderhouden,  “ sluit Khadija Zamouri af.