Nieuws

Open MR wil een Post-Corona-Actieplan voor Sint-Pieters-Woluwe
Open MR-gemeenteraadsleden Carla Dejonghe en Alexia Bertrand verzoeken het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe om snel werk te maken van steunmaatregelen voor de lokale handels- en horecazaken, de zelfstandigen en de lokale bedrijven én van een Post-Corona-Actieplan. 

Ter bestrijding van Covid-19 werden heel wat bedrijven verplicht om te sluiten voor een onbepaalde periode. De federale en Brusselse overheid voorzien in heel wat tegemoetkomingen om de economische schade van de getroffen bedrijven te beperken. Toch zullen deze maatregelen het verlies nooit kunnen compenseren, daar de vaste exploitatiekosten blijven doorlopen en de inkomsten nihil zijn. “Daarom dient ook het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe haar rol op te nemen om, binnen haar mogelijkheden en bevoegdheden, een aantal passende maatregelen te treffen. Zo kan ze bijvoorbeeld de gemeentebelasting op economische bedrijvigheid en op het uitstallen van koopwaren en terrassen opschorten, zoals andere lokale besturen al deden.”, aldus Carla Dejonghe.

De gemeenteraadsleden wensen nauw samen te werken met het College. Er werden reeds maatregelen genomen (zoals bijvoorbeeld het plaatsen van plexiglas) en die juichen ze toe. Maar samen moet nu ook naar de toekomst worden gekeken. 

Op diverse plaatsen slaan gemeentebesturen de handen in elkaar om, in overleg met de handelaarsorganisaties en alle betrokken actoren, werk te maken van een Post-Corona-Actieplan. Alexia Bertrand: “Ook Sint-Pieters-Woluwe moet hier werk van maken en reeds promotiecampagnes op poten zetten voor de handelscentra, de lokale horeca en lokale bedrijven voor wanneer de coronacrisis achter de rug is.”