Nieuws

Carla Dejonghe: “Gelukkig is ook solidariteit besmettelijk”
Het zijn bijzondere tijden: volmacht aan de regering, trots op onze gezondheidswerkers en op de solidariteit en… “blijf in u kot”.

De Brusselse regering krijgt vandaag volmacht van het Brussels Parlement in de strijd tegen het Coronavirus (COVID-19) (http://weblex.brussels/data/crb/doc/2019-20/138941/images.pdf#page=).

Open Vld-fractievoorzitter Carla Dejonghe gaf namens de liberalen haar steun aan deze uitzonderlijke maatregel. “We moeten kordaat handelen ter ondersteuning van de openbare orde, de Brusselse economie, onze ziekenhuizen en dit moet snel en flexibel kunnen gebeuren”.

De Brusselse regering reageerde al met concrete steunmaatregelen. Ze maakt nu reeds 110 miljoen euro vrij ter ondersteuning van de Brusselse economie. Carla Dejonghe roept andere overheden, instellingen en lokale besturen op om te volgen om de getroffen handelaars zoveel mogelijk te helpen.

Gelukkig is ook solidariteit besmettelijk

“De solidariteit onder de Brusselaar is hartverwarmend”, aldus Carla Dejonghe. “En solidariteit is ook besmettelijk: zo sloegen de VGC, BRUZZ en Muntpunt de handen in elkaar met het drietalige online platform ‘Brussels helps’. Via de website kunnen Brusselaars die vrijwillig hulp aanbieden en mensen die hulp nodig hebben elkaar makkelijk vinden”.

Carla Dejonghe dankte alle Brusselaars die blijven werken om anderen te helpen en alle vrijwilligers. Bovendien waren “Blijf in uw kot” geen voorbarige woorden. “Zorg voor jezelf en voor anderen!”

https://www.impactdays.be/brusselshelps/


Volmacht in tijden van oorlog

Het zijn bijzondere tijden. “Gelukkig is een liberale democratie als de onze gewapend, zelfs voor deze bijzondere tijden. Het voorstel tot volmacht dat parlementsvoorzitter Rachid Madrane en ondervoorzitter Guy Vanhengel van het Brussels parlement, hebben voorgelegd, gesteund door de meerderheid en een groot deel van de oppositie, zegt het letterlijk: In een dergelijke context is het, naar het voorbeeld van de besluitwetten die tijdens de twee wereldoorlogen moesten worden aangenomen, van essentieel belang om de continuïteit van de uitoefening van de wetgevende functie te waarborgen. Door het mechanisme van bijzondere machten is de regering met deze taak belast”.

 “Als Brusselaars moeten we hier nadien sterker uitkomen” besluit Carla Dejonghe.