Nieuws

Carla Dejonghe: “Brussel heeft de bevoegdheden van een gewest om te werken op de schaal van een grote stad.”
Carla Dejonghe, Open Vld-fractievoorzitter, nam het woord in het Brussels parlement naar aanleiding van de algemene beleidsverklaring van de regering. De politica feliciteerde de regering met het nieuwe begrotingsevenwicht en wees op de voortrekkersrol van Brussel. Brussel is het enige gewest dat beschikt over alle gewestbevoegdheden, maar werkt op de schaal van een grote stad.

Carla Dejonghe: “Dit is een opportuniteit. De stad is als een laboratorium dat snel impulsen kan geven aan nieuwe trends en uitdagingen inzake stedelijke mobiliteit, klimaat, huisvesting, samenleving...”

Neem het debat over de woonbonus” stelt Dejonghe. “Los van ideologische beschouwingen compenseerde de Brusselse regering afschaffing van de woonbonus door een fiscale impuls voor stedelijke en ecologische doeleinden. Een financieel voordeel van 21.000 euro direct bij aankoop van een eigen woning, in één keer.

Hetzelfde geldt voor het veiligheidsbeleid. Brussel heeft nu de bevoegdheid. Met Brusafe kiest Brussel voor een eigen gewestelijke school voor veiligheidsberoepen, preventie en hulpverlening. We zetten in op veiligheid én op veiligheidsjobs. We maken werk van scholing en opleiding in de veiligheidsberoepen.

Meertaligheid is een economische en maatschappelijke troef voor Brussel en België”, aldus Carla Dejonghe. “In Brussel maken we er met een eigen minister van Meertaligheid en door samenwerking tussen de gemeenschappen zelfs een beleidsambitie van. Dit is een primeur. Op stedelijk niveau lukt dit.

Tot slot maakte de fractievoorzitter van de gelegenheid gebruik om nogmaals te wijzen op het voorbeeldige parcours van de regering op budgettair vlak. “Deze regering gaat door op ons Brussels elan: een jaarlijks structureel begrotingsevenwicht. Onze fractie herhaalt het elk jaar, maar het mag niet vanzelfsprekend genomen worden. Het begrotingsevenwicht is misschien geen sexy thema, maar toch essentieel. We passen goed op de centen en laten onze tandafdruk achter in elke cent die we uitgeven. We zijn er dan ook gerust in dat de huidige besparingsinspanningen op de verschillende departementen nieuwe beleidsmarges zullen creëren.” 
https://openvldbrussel.be/pdf/1867_nl.pdf