Nieuws

Frankrijk en Vlaanderen vernieuwen samenwerking filmsector
De Vlaamse Gemeenschap heeft een nieuw samenwerkingsakkoord afgesloten met Frankrijk voor coproducties in de filmsector. Dit akkoord maakt het makkelijker voor Vlaams-Franse coproducties om erkend te worden als officiële coproductie om zo toegang te krijgen tot internationale steun, nationale steunmaatregelen en hogere productiebudgetten.

Lees meer