Nieuws

Open Vld Sint-Gillis luidt de alarmbel over bestuurlijke stilstand
Open Vld Sint-Gillis maakt zich zorgen over de bestuurlijke stilstand waar de gemeente Sint-Gillis sinds de verkiezingen van oktober 2018 mee kampt. Het rood-groene schepencollege heeft eind mei nog steeds geen begroting voorgelegd aan de gemeenteraad, en kan dus nog steeds geen beleid voeren. Ook van enige voorstellen of plannen inzake mobiliteit, netheid of veiligheid is zeven maanden na de verkiezingen nog geen sprake. De heropleving van de gemeente dreigt daardoor volledig stil te vallen.

Zelfs al bereikt de nieuwe meerderheid in de komende weken alsnog een akkoord over de begroting, dan nog zal er pas na de zomer echt aan de slag kunnen gegaan worden met de goedgekeurde budgetten. Dat wil zeggen dat er in 2019 minstens acht maanden verloren zijn gegaan, en er in het beste geval pas de laatste vier maanden echt beleid zal kunnen gevoerd worden. Ondertussen blijven de vele verenigingen en sportclubs die afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies in het ongewisse over hun werkingsmiddelen.

Mandatarissen zonder mandaat

Het probleem is dat de nieuwe groene bestuurders geen politieke mandatarissen zijn: ze hebben immers geen mandaat van hun partij om beslissingen te nemen. “De groene schepenen blijken niet meer dan poppetjes te zijn die enkel de instructies van hun partijraad nauwgezet mogen uitvoeren”, concludeert de lokale Open Vld-voorzitter Pieter-Jan Devos. “Het feit dat de groenen niet hun sterkste kandidaten hebben ingezet voor de schepenambten, maar zij die het meest zijn ingebed in de partij-organen, liet al het slechtste vermoeden. Nu horen we dat die stromannen niets mogen beslissen zonder eerst te overleggen met de andere groene schepenen, de voorzitters en de ‘achterban’. Die achterban, dat zijn voor alle duidelijkheid niet de kiezers. Het is een mysterieuze partijraad die bewust achter de schermen blijft en de touwtjes strak in handen houdt. Het groene systeem is een uitvergrote vorm van particratie, waarbij een aantal onzichtbare fundi’s erover waakt dat er geen millimeter van de ideologische lijn wordt afgeweken. Zo wordt het wel heel erg moeilijk om tot een werkbare meerderheid te komen. Het gevolg is een gemeente die de facto niet bestuurd wordt.”

Belangenvermenging?

Die ideologische halsstarrigheid laat zich ook voelen in het contact met de burger. Zo weigert de nieuwe schepen van Economische Ontwikkeling Mohssin El Ghabri (Ecolo) de handelaarsverenigingen te ontmoeten, blijkbaar uit schrik voor belangenvermenging. Ook de marktkramers hebben nog niet de eer gehad om hun nieuwe schepen te mogen ontmoeten. Open Vld gaat ervan uit dat de belangen van de handelaars en die van de schepen van Economische Ontwikkeling in dezelfde lijn liggen, en dat elke samenwerking weigeren gelijkstaat aan een weigering om zijn taak uit te voeren. We zijn benieuwd of de schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden wel toestemming zal krijgen om de Nederlandstalige verenigingen en instellingen te bezoeken.

De vele kiezers die in oktober voor Ecolo-Groen hebben gestemd, verwachten een beleid dat streeft naar een betere mobiliteit en aangename, gezonde en propere buurten. Die kiezers krijgen nu een ideologische blokkering die geen auto uit het straatbeeld zal doen verdwijnen, geen partikel fijn stof uit de lucht zal halen en geen gram zwerfvuil of hondenpoep zal opruimen. 2019 is een verloren jaar, we hebben er nog vijf te gaan. Tijd om de ideologische scherpslijperij te laten voor wat ze is en de handen uit de mouwen te steken.