Nieuws

Brussel schakelt apotheker in voor preventie van dikkedarm kanker
De meer dan 500 apothekers in Brussel worden ingeschakeld in de preventie van darmkanker in Brussel.  “Niet iedereen heeft een huisarts, iedereen heeft wel een apotheker”, zo verduidelijkt minister Guy Vanhengel, ook bevoegd in de GGC voor Gezondheidspreventie, op een Medisch congres van de VUB. 

In België worden elk jaar 8.700 nieuwe gevallen van dikkedarmkanker gediagnosticeerd. In Brussel laat zich slechts 10% van de Brusselse bevolking zich screenen. Dat is bijzonder weinig, zeker in vergelijking met het screeningsperscentage in Vlaanderen, dat 68% bedraagt.
Daarom heeft ook de Brusselse gemeenschappelijk gemeenschapscommissie eind vorig jaar beslist om het deelnamepercentage zo snel mogelijk op te krikken met een eigen Brussels opsporingsprogramma op maat van Brussel. 

Tot nog toe moesten de Brusselaars een testkit vragen bij de huisarts of online een bestelling plaatsen. Deze werkwijze (via de Franse en de Vlaamse gemeenschap) was niet alleen omslachtig, ook  34 % van de Brusselaars beschikt niet eens over een eigen huisarts. Een bezoek aan de huisarts is ook betalend, wat ook voor velen een extra drempel inhoudt. Dat alles bemoeilijkt natuurlijk de preventie.

Het is pas door de zesde staatshervorming dat de screening in Brussel op dikkedarmkanker een nieuwe wending kon krijgen.  
“De Brusselse bevolking is héél divers, met véél inwoners van buitenlandse origine, die het Frans of het Nederlands weinig of niet beheersen en die we niet via de klassieke weg kunnen bereiken, “ legt minister Vanhengel uit. “We moesten dus een specifieke uitnodigings- en communicatiestrategie uitwerken en een bevoorradingssysteem ‘op maat’ om de participatiegraad op te krikken”.

Zo is er gekozen om de Brusselse apothekers, dat zijn er grosso modo 500, deze belangrijke rol toe te bedelen. Het proefproject wordt gecoördineerd door Brumammo en de beroepsverenigingen van de apthokers ( UPB/AVB). Het nieuw systeem van bevoorrading, samen met de  apothekers van Brussel (UPB-AVB, OPHARCO) werkt met speciaal gecreërde CNK-barcodes 

Waarom krijgen Brusselaars de testkit niet gewoon thuis opgestuurd?  Zoals in Vlaanderen?
Helaas, in Brussel zou deze procedure teveel kosten, want in Brussel verhuizen de mensen véél sneller. Om de tien jaar woont de hele bevolking van Brussel op een ander adres. “Er zou dus teveel geld verspild worden, “ zegt Vanhengel “Vandaar dat wij gekozen hebben voor de tussenstap via de apotheker, een systeem dat ook het voordeel heeft dat de apotheker meteen ook de uitleg kan geven”. 
De patiënt kan de testkit bij de apotheker halen wanneer het hem past. De apotheker ontvangt de uitnodigingsbrief, controleert de identiteit en overhandigt een Colotest aan de persoon.
De apothekers beschikken over het nodige dicactische materiaal om op mogelijke vragen te antwoorden. Zij staan zelf  in voor het voorraadbeheer. De verdeelcentra voorzien de apothekers via het standaard systeem door middel van het inscannen van de speciaal hiervoor gecreëerde CNK-barcode.