Nieuws

#wijbouwenscholen : nieuwe paviljoenen COOVI
De nieuwe paviljoenen 14-15-16 van GO! COOVI in Anderlecht werden officieel ingehuldigd door Guy Vanhengel, minister en voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en Jurgen Wayenberg, algemeen directeur van Scholengroep Brussel.

Zowel makeover als nieuwe infrastructuur voor opleidingen bakker, slager, brouwer/destillateur en centraal magazijn
De paviljoenen 14-15 kregen een totale makeover en het gebouw 16 van COOVI is gloednieuw. 
De ruim 8 miljoen euro die door de VGC hierin werd geïnvesteerd, resulteerde in prachtige nieuwe praktijklokalen voor bakkerij, slagerij, het distributiecentrum (centraal magazijn) en lokalen voor brouwer, wijnmaker en likeur & destillatie. Zowel COOVI SO (secundair dagonderwijs) als CVO COOVI (volwassenen) zullen van de nieuwe lokalen gebruik maken. Deze investering vertegenwoordigt slechts een deel van de meer dan 28 miljoen euro die de VGC de laatste jaren investeerde.

"Deze opleidingen, vaak voor knelpuntberoepen, zijn bijzonder belangrijk voor Brussel," zegt minister Guy Vanhengel, "en wij hebben altijd al bijzonder veel zorg besteed aan het verbeteren van de infrastructuur voor deze campus. Getuige daarvan ook onze vorige inspanningen, ik noem nog even de architecturaal bekroonde kooktoren in 2011, en de reeds gedane renovaties van gebouw 5, alsook verschillendede klaslokalen en het internaat.  Ik ben ook blij – neen, opgelucht – dat er dit jaar nog werk wordt gemaakt van een duurzame oplossing voor de liften van de Keukentoren. Daarmee zal de VGC een enorme investeringsoperatie van 57 miljoen euro afronden. Alle onderwijsinfrastructuur hier op de Campus COOVI is dan in orde gebracht."

Iconische toren, geklasseerde hoeve en ‘villa’
Het Centrum voor Opzoeking en Onderricht in de Voedingsindustrie of kortweg COOVI werd in 2013 als toenmalige campus Elishout overgeheveld van de VGC naar Scholengroep Brussel waarbij de VGC het engagement behield om te blijven investeren in kwalitatieve verbetering van de infrastructuur.
De COOVI-site omvat 4 GO!-instellingen van Scholengroep Brussel, goed voor een kleine 2500 leerlingen en cursisten. Naast secundair en het CVO is er nog het autonoom internaat (o.a. in de villa) en CLW Castor, Centrum Leren en Werken (deeltijds beroepsonderwijs). Verder maken ook de geklasseerde Elishouthoeve en de keukentoren van COOVI, neerkijkend op de ring, er deel van uit. Naar de toren loopt een Walk of Fame, een geplaveid pad met tegels met daarop namen van bekende alumni zoals TV-koks Felix Alen en Sofie Dumont en groentenchef Frank Fol.