Nieuws

e-gezondheid: Brussels Gewest schrijft projectoproep uit in de strijd tegen digitale uitsluiting
Onder impuls van de Brusselse ministers bevoegd voor het Gezondheidsbeleid,  Guy Vanhengel en Didier Gosuin, schrijft het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) een projectoproep uit in de strijd tegen de digitale kloof inzake e-gezondheid. De doelstelling? Alle Brusselaars de mogelijkheid geven om hun gezondheid in eigen handen te nemen en de kwaliteit van het Brusselse zorgsysteem te verbeteren.

Met de creatie van het platform e-gezondheid.brussels in 2016 speelt het Brussels Gewest een voortrekkersrol op het vlak van e-gezondheid, en dat zowel in België als internationaal. Heden zijn 737.527 Brusselaars ingeschreven in het Brussels Gezondheidsnetwerk, wat meer dan 60% van de Brusselse bevolking is en tienmaal meer dan in 2014! Concreet hebben deze Brusselaars met één muisklik een volledig veilige toegang tot de informatie in hun medisch dossier.

“Zelfs mensen die geen zin hebben, of geen tijd vinden, om online actief te zijn, moeten wij aanzetten om alle informatie over de eigen gezondheid in hun elektronische gezondheidsdossier te kunnen raadplegen. Of, op zijn minst, om hun toestemming te geven aan dokters en zorgverstrekkers om hun gegevens elektronisch in te kijken. Als artsen direct toegang hebben tot uw medische gegevens, heeft dat flink veel voordelen: het betekent tijdswinst, is doeltreffender en het kan in ernstige omstandigheden levens redden”, legt minister Guy Vanhengel uit.

Nog te veel Brusselaars hebben echter geen toegang tot digitale medische gegevens door de digitale kloof. Bijna één persoon op de tien in het Brussels Gewest heeft immers nog nooit een computer gebruikt! Er zijn verschillende oorzaken die de toegang tot de digitale wereld verhinderen:

- Het sociaal-economische niveau: 30% van de Brusselse bevolking moet rondkomen met een inkomen dat onder de armoedegrens ligt en heeft thuis geen toegang tot internet.

- De vergrijzing van de bevolking: 33% van de mensen tussen 65 en 74 jaar heeft nooit een pc gebruikt, tegenover 17% van de 55- tot 64-jarigen en 0% van de 16- tot 24-jarigen.

- Het gebrek aan betrokkenheid: te weinig mensen begrijpen het belang van e-gezondheid voor de verbetering van de kwaliteit van hun gezondheid.

e-gezondheid blijft een opportuniteit om de kwaliteit en de veiligheid van het Brusselse zorgsysteem te verbeteren. We moeten dus oplossingen vinden, zodat een deel van de bevolking niet buiten de boot valt. Onder impuls van de ministers bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Didier Gosuin en Guy Vanhengel, en met de hulp van de federaties van patiëntenverenigingen, LUSS en het Vlaams Patiëntenplatform (VPP), schrijft de GGC een oproep uit om digitale kloof te bestrijden en de autonomie van alle Brusselaars te bevorderen wat het beheer van hun gezondheidsgegevens betreft.

Concreet dient deze projectoproep om de toegang van de burgers tot de verschillende informatie- en actiebronnen inzake gezondheid en e-gezondheid te verbeteren. En dat bijvoorbeeld door de moeilijkheden op te lossen in verband met de toegang tot de digitale instrumenten, of die nu financieel of technisch van aard zijn, of door uitwisselingen te stimuleren tussen referentiepersonen, die hun technische en IT-kennis kunnen doorgeven, en personen die hulp nodig hebben. Na de selectiefase zullen twee proefprojecten gefinancierd worden voor een bedrag van elk 25.000 euro. De ingevoerde modellen zullen vervolgens in andere Brusselse wijken geïnstalleerd kunnen worden.

E-gezondheid mag niet tot een kloof leiden. Het is een kans om ons zorgsysteem te verbeteren, en moet dat ook blijven. De overheid kan een groot percentage van de bevolking niet laten achterblijven. Om die reden werd een projectoproep uitgeschreven die ervoor zal zorgen dat er proefprojecten worden uitgewerkt in de strijd tegen de digitale kloof in de gezondheidszorg.