Nieuws

Tijd voor meer vrouwelijke straatnamen
 Brussels parlementslid Khadija Zamouri is blij dat ook TV-presentatrice Sophie Lemaire mee aan de kar trekt voor meer vrouwelijke straatnamen.

In 2013 diende ze, als toenmalig gemeenteraadslid, een vraag in over het aantal vrouwelijke straten in Koekelberg. Toen bleek al dat een minderheid van de 70 straatnamen genoemd zijn naar een vrouw. Waarvan grotendeels dan nog eens namen van vrouwelijke heiligen.

Dat bijzondere vrouwen ook hun plaats hebben ingenomen in de geschiedenis van o.a. Koekelberg bewijst onder meer de aanwezigheid van de bekende 19de eeuw auteurs Emily en Charlotte Brönte in Koekelberg. Maar de bijdrage van vrouwen wordt nog vaak onderbelicht.

Khadija Zamouri, die eveneens voorzitster van de Liberale Vrouwen, wil daarom graag het onevenwicht hersteld zien door bij eventuele nieuwe straten en pleinen, steevast te kiezen voor vrouwelijke straatnamen.