Nieuws

Brusselse academies hebben eindelijk zicht op infrastructurele toestand
In het voorjaar van 2018 schreef Vlaams minister van Brussel Sven Gatz een opdracht uit om een infrastructuurplan voor het Brusselse deeltijds kunstonderwijs (DKO) op te stellen. Er was immers nood aan een objectief beleidsvoorbereidend instrument waarop toekomstig beleid zich kan baseren om de infrastructurele pijnpunten van het Brusselse DKO structureel aan te pakken. Meermaals hebben de academies immers hun infrastructuurproblematiek op verschillende politieke niveaus aangekaart. Het is juist omwille van die problematiek dat minister Gatz besliste om in te zetten op een dergelijke studie.

Lees meer