Nieuws

Nieuwe speelplaats in Anderlecht
Minister Guy Vanhengel opende de nieuwe speelplaats van Basisschool Dertien in Anderlecht. De school ontving in het kader van BuitenSpel een subsidie 92.145 € van de VGC voor de nieuwe inrichting van de speelplaats. Naast leerkrachten en directie werden ook de leerlingen en hun ouders betrokken bij hoe het er uit zou zien.

Met al deze input kwam de school uit op 4 speelplaats-zones: een zone voor ruimtelijke en fysieke ontwikkeling, één voor muzische ontwikkeling, een andere gericht op taal- en sociale ontwikkeling, en een zone met aandacht voor natuurbeleving. Na de werken wil men de speelplaats ook openstellen voor buitenschoolse en vakantieactiviteiten. 

Guy Vanhengel: “De speelplaats kan naast een avontuurlijke speelomgeving ook een krachtige leeromgeving zijn. Kinderen kunnen er al spelend hun talenten ontdekken. Goede, kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur en een uitdagende speelplaats hebben een positieve invloed op het welbevinden van zowel de leerlingen als de leerkrachten. Eind 2018 stond de teller van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op 390 miljoen EUR investeringen in onderwijsinfrastructuur. Kwaliteitsvol Nederlandstalig onderwijs blijft noodzakelijk, willen we extra kansen geven aan de jonge generatie die hier opgroeit.”