Nieuws

Successierechten op legaten naar 7 procent
Vandaag diende Brussels parlementslid Stefan Cornelis (Open Vld) een voorstel van ordonnantie in om de successierechten op legaten aan stichtingen en erkende vzw’s op 7 % te brengen. Nu is het in Brussel veel duurder om postuum een gift na te laten aan een goed doel dan in Vlaanderen en Wallonië. Het voorstel, dat ook ondertekend werd door Serge de Patoul, Véronique Jamoulle, Benoît Cerexhe en Paul Delva, heeft tot doel om meer Brusselaars aan te zetten om een deel van hun erfenis voor te behouden voor een goed doel én om vermogende Brusselaars die aan successieplanning doen minder reden te geven om op het einde van hun leven voor een domicilie in Vlaanderen of Wallonië te kiezen. Ook wordt de fiscale discriminatie tussen organisaties met verschillende rechtsvormen weggewerkt.

Vandaag zijn in er in Brussel drie tarieven voor legaten. Op legaten aan vzw’s en privéstichtingen wordt er 25% successierechten betaald. Vzw’s die erkend zijn door de federale overheid betalen een belastingtarief van 12,5 %. Stichtingen van openbaar nut (voor filantropisch, filosofisch, religieus, wetenschappelijk, artistiek, pedagogisch of cultureel werk) genieten een tarief van 6,6 %. Dit terwijl de tarieven in Vlaanderen en Wallonië voor alle organisaties op respectievelijk 8,5 en 7 % liggen. In de praktijk zien we dat het voor grote, internationale organisaties gemakkelijker is om ook een erkende stichting op te richten en zo van lagere successierechten te profiteren.

Legaten worden door vermogende Belgen meer en meer gebruikt als een instrument in de successieplanning. “Rijke Brusselaars, die vaak ook een appartement aan de kust en/of een huisje in de Ardennen bezitten, kunnen in de verleiding komen om hun domicilie te verplaatsen naar het gewest waar ze een zo gunstig mogelijke successie kunnen plannen”, zegt Brussels parlementslid Stefan Cornelis. “In dat geval verliest het Brussels gewest niet enkel de successierechten op de legaten, maar uiteraard ook op de successie aan de wettige erfgenamen. Voor grote nalatenschappen kan dat over miljoenen euro’s gaan. We moeten er dus voor zorgen dat we Brussel niet uit de markt prijzen met torenhoge successierechten.”

Het voorstel zal mogelijk leiden tot gevoelig minder inkomsten voor de Brusselse overheid uit legaten. De positieve keerzijde van de medaille is dat het zal zorgen voor een grotere dienstverlening aan de gemeenschap vanwege de begunstigden van de legaten. “Toch rekenen we erop dat Brussel uiteindelijk zal winnen bij een gelijkschakeling van de successierechten met Wallonië”, geeft Cornelis aan. “Als één of twee gefortuneerde Brusselaars ervoor kiezen om hun successie in Brussel te laten vallen, verdient het gewest de gederfde successierechten al terug.”