Nieuws

Dan toch cultuurbeleidscoördinator voor Sint-Lambrechts-Woluwe
We berichtten al eerder over hoe het gemeentebestuur in Sint-Lambrechts-Woluwe (doelbewust) de aanvraag verknoeide om subsidies te bekomen om een Nederlandstalige cultuurbeleidscoördinator aan te kunnen werven. Daardoor dreigde de gemeente definitief uit de boot te vallen. De Vlaamse regering wijzigde recent namelijk de manier waarop de middelen - zoals de loonsubsidies - toegewezen worden. Om te zorgen dat Sint-Lambrechts-Woluwe toch over een extra beroepskracht kan beschikken die zich met Nederlandstalige cultuur bezighoudt, maakte Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz in september extra geld vrij. Daarmee zal een cultuurbeleidscoördinator aangesteld worden. Dat zal dan wel niet via de gemeente gebeuren, maar via de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Kurt Deswert, die als voorzitter van gemeenschapscentrum Op-Weule de zaak aankaartte bij minister Gatz, is blij dat er een praktische oplossing is gekomen. “De gemeente kon geen garanties geven dat het geld gebruikt zou worden waarvoor het feitelijk dient. De burgemeester claimde dat de cultuurbeleidscoördinator niet nodig is, omdat de gemeentelijke cultuurdienst zich vandaag al ontfermt over Nederlandstalige cultuur. Dat is niet helemaal correct. Kijk gewoon maar naar Wolubilis. Dat cultuurcentrum draait volledig op gemeentesubsidies, zo’n €2 miljoen per jaar. Belastinggeld dat van Frans-, Nederlands- en anderstaligen komt. Dat zou zich dan toch ook moeten vertalen in de programmatie? Wel, de afgelopen 5 jaar waren er op een kleine 555 voorstellingen slechts … 2 waar Nederlands werd gesproken. De programmatie toont duidelijk aan dat de gemeente gewoon geen Nederlandstalig cultuurbeleid voert. Een gemiste kans, zeker als je beseft dat een steeds grotere groep mensen, ook Frans- en anderstaligen, daar vragende partij voor is.”, besluit Kurt Deswert.