Nieuws

Nieuwe Huisartsenwachtposten in Etterbeek en Vorst
De ministers Guy Vanhengel en Didier Gosuin, in Brussel samen bevoegd voor gezondheid, waren aanwezig op de opening van 2 nieuwe huisartsenwachtposten. De wachtpost Etterbeek « HWP 1040” gevestigd op de site St Michel (Europaziekenhuizen) en deze van Vorst « HWP 1190 » op de site Molière-Longchamps (Iris Zuid).

De bedoeling van weer 2 nieuwe huisartsenposten is om huisartsen te ondersteunen maar zeker ook om de spoeddiensten te ‘ontlasten’.

Brussel is steeds een beetje speciaal tegenover de rest van het land, maar in dit geval zeker: met een zeer groot aantal ziekenhuizen op het Brussels grondgebied, en een bevolking die meer geneigd is zich voor iedere kwaal onmiddellijk daarheen te reppen. Zo worden de spoeddiensten (die talrijk, zichtbaar en zeer toegankelijk zijn) en ook de gespecialiseerde geneeskunde overbevraagd voor problemen die eerder thuishoren in de gewone huisartsenij, dit zowel tijdens en buiten de wachtdienst.

Het organiseren van een performante eerstelijns gezondheidsdienst, in de vorm van huisartsenwachtposten in de nabijheid van de ziekenhuizen, is duidelijk een antwoord op de overbelasting van de Brusselse spoeddiensten.

De wachtdienst is een federale bevoegdheid, maar sinds de zesde Staatshervorming financiert de Brusselse overheid via de bicommunautaire huisartsenkring het unieke oproepnummer voor Brussel. Daarnaast kent Brussel ook subsidies toe ter ondersteuning van de tweetaligheid van de wachtdienst.

Deze middelen moeten bijdragen tot een gewaarborgde tweetalige dienstverlening van de Brusselse wachtdienst en dient als extra stimulans voor de huisartsen. De Brusselse wachtdienst  financiert met de subsidies de tweetaligheidspremie. Huisartsen die deelnemen aan de tweetalige wacht, en die voldoen aan bepaalde voorwaarden, krijgen hiervoor deze premie. 

“Het is duidelijk dat onze Brusselse wachtdienst een mooi voorbeeld is hoe het federaal en het Brussels beleid mekaar aanvullen en versterken,” stelt minister Vanhengel. “Dat is volgens mij ook de manier waarop wij moeten werken in dit institutioneel versnipperd landschap: synergieën zoeken en samenwerkingen tussen alle beleidsniveaus versterken”.