Nieuws

VGC-begroting 19 keer op rij in evenwicht
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie keurde vandaag 30 november de VGC-begroting 2019 goed. Voor de 19de keer op rij kan de VGC een begroting in evenwicht voorleggen, die opnieuw voorziet in belangrijke investeringen. Het gaat om de grootste begroting van de VGC ooit. De VGC-begroting werd in de Raad VGC voorgesteld door collegevoorzitter Guy Vanhengel.

Stevige injectie voor onderwijs
Het Nederlandstalig onderwijs krijgt opnieuw een stevige financiële injectie. Maar er gaat eveneens een aanzienlijk deel naar de domeinen Welzijn, Gezondheid en Gezin. De meerderheid is zeer tevreden met deze plannen.

De begroting bevat 189 miljoen euro aan middelen, die voornamelijk worden ingezet voor de werking en de subsidies in de domeinen Onderwijs en Vorming (37,16 miljoen euro), Welzijn, Gezondheid en Gezin (14,15 miljoen euro), Cultuur, Jeugd en Sport (32,81 miljoen euro) en voor de administratie van de VGC (29,70 miljoen euro). Deze middelen zullen aangewend worden om de in het Bestuursakkoord aangegane engagementen verder vorm te geven.

Daarbovenop investeert de VGC voor ruim 93 miljoen euro in infrastructuur in diezelfde domeinen. De investeringen voor 2019 zien er als volgt uit:

• Onderwijs en Vorming: 63,48 miljoen euro;
• Cultuur, Jeugd en Sport: 11,94 miljoen euro;
• Welzijn, Gezondheid en Gezin: 10,99 miljoen euro;
• Administratie: 6,70 miljoen euro.

Belangrijkste investeringen

Onderwijs en Vorming
• Voor projecten op de COOVI-campus: 8,75 miljoen euro;
• Voor de opstart van het DBF-project Saint-Michel: 1,55 miljoen euro; 
• Voor investeringssubsidies in het kader van capaciteitsuitbreiding: ruim 47 miljoen euro. 

Cultuur, Jeugd, Sport en de gemeenschapscentra
• Voor de nieuwbouw, de renovatie en de uitrusting van gemeenschapscentra, jeugd- en sportinfrastructuur: 9,49 miljoen euro; 
• Voor de overdrachten: subsidiëring van culturele instellingen (200.000 euro), sportinfrastructuur (200.000 euro) en jeugdinfrastructuur (1.530.000 euro).

Welzijn, Gezondheid en Gezin
• Voor de bouw en de renovatie van het VGC-patrimonium dat wordt overgedragen aan welzijns- of gezinsorganisaties: ruim 3 miljoen euro; 
• Voor investeringssubsidies aan welzijnsinstellingen: 1,42 miljoen euro;
• Voor infrastructuursubsidies aan gezinsorganisaties: 6,15 miljoen euro.

De administratie
• Voor het onderhoud van de administratiehuizen en hun uitrusting: ruim 1 miljoen euro;
• Voor investeringen in IT-materiaal en softwareontwikkeling: 1,46 miljoen euro.

Transversale projecten (over de verschillende beleidsdomeinen heen)
• Voor de renovatie en het onderhoud van de brede school Nieuwland: 550.000 euro;
• Voor studieopdrachten en bijkomende werken bij de ontwikkeling van de multifunctionele sites in Koekelberg (Comenius) en Schaarbeek (Gallait): 3,6 miljoen euro.