Nieuws

Onderwijscentrum Brussel (OCB) blaast tien kaarsjes uit
Tien jaar geleden werd op initiatief van minister Guy Vanhengel, voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bevoegd voor Onderwijs in Brussel, het Onderwijscentrum Brussel (OCB) opgericht.  Wat tien jaar geleden begon als een groeperen van een aantal kleinere organisaties, is intussen uitgegroeid tot een solide ondersteuningsstructuur, uniek in het onderwijslandschap in Brussel en Vlaanderen. Het OCB pakt woensdag 21 november uit met haar werking en realisaties, en dat in een vernieuwde infrastructuur.

Wat OCB doet
Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt 122 basisscholen, 31 secundaire scholen, 29 brede scholen en 28 speelpleinen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.  Via vorming, coaching en materiaalontwikkeling maakt het OCB scholen sterker rond thema’s als taalonderwijs, meertaligheid, ouderbetrokkenheid en omgaan met diversiteit.  Het Onderwijscentrum Brussel werkt eveneens rond thema’s als kleuterparticipatie, spel, breed leren en mediawijsheid.

Om deze opdrachten te realiseren, zet het OCB een team van een 100-tal medewerkers in.  Het centrum is gelegen in de Marcqstraat en beschikt over een uitgebreide onderwijsbibliotheek met een schat aan lesmaterialen voor de leraren van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. 

Achter de schermen
Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan werd een soort 'open-deur dag' georganiseerd waar de medewerkers van het OCB hun werk in beeld brengen:  ze openen hun werkplek en tonen hoe onderwijsondersteuning in een grootstedelijke en meertalige context tot stand komt. Het is tegelijk een blik achter de schermen, maar ook info over de Brede School, de zomerschool, speelpleinen en de speelplaats van de 21e eeuw.  

Speciaal voor de viering organiseerde OCB ook een fotowedstrijd, waarvan de prijsuitreiking volgt op de toespraak van minister Guy Vanhengel. 
Meer info: www.onderwijscentrumbrussel.be