Nieuws

Uw Open Vld-kandidaten voor Sint-Lambrechts-Woluwe
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 komt Open Vld SLW samen met de MR op met de lijst ‘MR+’. OCMW-raadslid Amélie Pans trekt deze lijst.

Open Vld schuift drie sterke kandidaten naar voren: Serge Stroobants, Melody Marino Meganck en Kurt Deswert. Drie energieke, geëngageerde en erg gemotiveerde Woluwenaars die hun sporen al verdiend hebben op verschillende vlakken. Alle drie hebben ze niet alleen een hart voor onze gemeente, maar ze kennen ze ook erg goed. We stellen hen graag even aan u voor.

Serge Stroobants, plaats 4 (48 jaar) is professor Internationale Politiek aan het Vesalius College en consultant. In zijn vrije tijd is hij een fervent rugbyman.

Zijn prioriteiten voor SLW: 

  • Een beheer van de gemeente als ‘goede huisvader’, ZONDER communautaire twisten en met investeringen die de levenskwaliteit ten goede komen
  • Het onveiligheidsgevoel aanpakken. Burgerzin aanwakkeren. De strijd aangaan tegen zwerfvuil en verloedering van de openbare ruimte
  • In samenwerking met de buurgemeente een neutrale afscheidsruimte inrichten waar mensen terecht kunnen voor een niet-kerkelijke uitvaart

Melody Marino Meganck, plaats 21 (30 jaar) werkt als bediende in de immobiliënsector. 100% Brusseles met Franse én Gentse roots.

Haar prioriteiten voor SLW:

  • Betaalbaar wonen voor jongeren en jonge gezinnen
  • Veiligere kruispunten voor fiets- en voetgangers

  • Meer rekening houden in het beleid met personen die alleen wonen (singles, weduwen en weduwnaars, alleenstaande ouders, ...)

Kurt Deswert, plaats 28 (39 jaar) werkt als kabinetschef en is voorzitter van gemeenschapscentrum Op-Weule. Daarnaast is hij ook een kenner van de geschiedenis van het Brussels voetbal.

Zijn prioriteiten voor SLW:

  • Een nieuwbouw voor de Prinses Paola- en Klim Opschool met ruimte voor een nieuwe Nederlandstalige bib en jeugd- en muziekateliers
  • Net als in de andere Brusselse gemeentes, de komst van een cultuurbeleidscoördinator. Niet enkel nuttig voor Nederlandstaligen, maar ook voor de grote groep anderstaligen die zich aangetrokken voelt tot Nederlandstalige cultuur
  • Investeren in onderwijs van topkwaliteit, met veel aandacht voor meertaligheid