Nieuws

Open Vld en Quentin van den Hove versterken de Lijst van de Burgemeester in Schaarbeek
Na 6 jaar feitelijke en zeer goede samenwerking (2012-2018) tussen de Lijst van de Burgemeester en Open Vld in de gemeenteraad en het OCMW zijn de burgemeester en de voorzitter van Open Vld Schaarbeek overeengekomen dat Open Vld de lijst nu ook komt versterken.

Open Vld wil vanuit haar stedelijk en sociaal liberalisme mee vorm geven aan Schaarbeek.

Lijst van de Burgemeester is een succesvolle samenwerking tussen DéFI, les “Libéraux Schaerbeekois” en onafhankelijke kandidaten rond burgemeester Bernard Clarfayt. Deze samenwerking gaat terug tot 2000. Open Vld komt dit aan liberale zijde versterken.

Bernard CLERFAYT: “Open Vld is hiermee onze Nederlandstalige partner die mee zal wegen op het beleid. Met hun passie voor onderwijs en hun focus op gezond financieel beheer zijn ze een troef. Quentin van den Hove heeft dit bewezen in de gemeenteraad en de politieraad, niet in het minst in het dossier van de gemeentescholen. Johan Basiliades deed dit in het OCMW”.

Quentin VAN DEN HOVE: “De Lijst van de Burgemeester heeft de gemeentelijke financiën op orde gebracht en heeft de fiscale druk op middeninkomens verlaagd. (De gemeentelijke opcentiemen zijn sinds 2001 verlaagd van 7,8% naar 5,8%!)  De onderwijscapaciteit is toegenomen in het Franstalig én Nederlandstalig onderwijs, zowel gemeentelijk-, gemeenschaps- als vrij onderwijs. En bovenal, de stedelijke renovatie, in het bijzonder in en rond het Josaphatpark, heeft de gemeente qua stedelijke levenskwaliteit een boost gegeven.”

De partners op de lijst komen overeen dat ze ook de komende legislatuur (2018-2024) de nadruk zullen leggen op die stedelijke levenskwaliteit:

  • De netheid van pleinen en straten,
  • De verkeersveiligheid van zwakke weggebruikers (fietsers, voetgangers),
  • De veiligheid en het veiligheidsgevoel,
  • De capaciteit en kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsinfrastructuur en verwezenlijking van een Nederlandstalige gemeentelijke kinderkribbe,
  • Het gezond financieel beheer en het laag houden van de fiscale druk.

Open Vld zal een sterke, zichtbare en rechtreeks verkiesbare plaats innemen op de lijst. Quentin van den Hove komt op de dertiende plaats, na de uittredende schepenen. Open Vld zal ook komende legislatuur deelnemen  aan het OCMW-beleid. Open Vld zal een volwaardige partner zijn op de lijst naast DéFI en hun Franstalige liberale bondgenoten, “Les Libéraux Schaerbeekois”.