Nieuws

Streelrivier maakt zaterdagplein uniek
De nieuwe handelsvereniging VHLB organiseert op 21 juni een feestelijke avond ter gelegenheid van de inhuldiging van het werk “ TactileRiver “, een digitale rivier die weldra op het Zaterdagplein zal stromen. Dit project, ondersteund door de Brusselse schepenen Els Ampe (Open Vld) en Marion Lemesre (MR), maakt deel uit van de wens om de identiteit van de buurt te versterken en aantrekkelijker te maken.

Tot haar overwelving in de jaren 1870, stroomde de Zenne door het cen­trum van Brussel. Anderhalve eeuw later geeft kunstenaar Benoît Joveneau, onder impuls van de handelsvereniging van Laken-Begijnhof, nieuw leven aan de sporen van het verleden. Dit deed hij met zijn hedendaagse kunst­werk TactileRiver. Het is een digitale stedelijke installatie die de grachten rond het Groot Begijnhof nieuw leven inblaast. “Het vormt een echte link tussen geschiedenis en moderniteit. Als drager van poëzie, vindt het water – in de vorm van een monumentaal kunstwerk – zijn oorspronkelijke plaats terug in de stad.”, legt kunstenaar Benoît Joveneau uit.

Binnenkort valt het werk te bezichtigen op het Zaterdagplein, in het hart van een veranderende wijk. Talrijke zaken hebben zich recent gevestigd in de Lakensestraat en omgeving. Het zijn vooral jonge creatievellingen en am­bachtslieden die het voortouw nemen en samenkomen in de vereniging van handelaren van Laken-Begijnhof (ACLB-VHLB).”De wijk vindt beetje bij beet­je zijn prestige van weleer terug. Het werk gaat voor meer passage zorgen en zal de dynamiek en aantrekkelijkheid van de wijk versterken”, legt Haile Abebe uit, voorzitter van de vereniging en uitbater van Café Béguin.

Het project zou het levenslicht niet kunnen gezien hebben zonder sponsor AGC (voorheen Glaverbel). Zij waren zo gul om de glazen panelen voor het kunstwerk aan te leveren. Schepen van Economische Zaken Marion Lemesre en schepen van Openbare Werken Els Ampe hebben het project ook onders­teund. “De installatie van TactileRiver maakt deel uit van onze wens om een wandelroute te creëren tussen de winkelbuurten en ze beter met elkaar te verbinden”, preciseert Marion Lemesre.

Els Ampe, de schepen bevoegd voor Openbare Werken: “Deze lang vergeten hoek is omgetoverd tot een aangenaam pleintje dankzij de investeringen van handelaars en de voetgangerszone. De streelrivier maakt deze plek uniek.”

 

Op 21 juni wordt het werk onthuld, ter gelegenheid hiervan vindt er dan een feestelijke en gezellige avond plaats op het Zaterdagplein.

PROGRAMMA :

• Concerten en muzikale sfeer vanaf 17u met Brod’z Keaton, alias Stéphane Brodzki en jamband BéguinSwingJam!

• Grote onthulling van het werk om 18u met Marion Lemesre – Schepen van Economische Zaken van de Stad Brussel, Els Ampe – Schepen van Openbare Werken van de Stad Brussel, AGC Glass Europe, Benoît Joveneau en de leden van het ACLB-VHLB.

• Performance om 22u met Hélène Perrot en Alban Ovanessian die dansen onder begeleiding van cellist Sébastien Walnier. “Dancing with the river’s highlights”. Terwijl het licht van de langste dag van het jaar ten einde loopt, zal de TactileRiver het plein verlichten met een dromerige en poëtische show, de voorbode van een lange kunstige periode op het Zaterdagplein!

 

OVER TACTILERIVER

Het project draagt bij aan de evolutie van de stad door een waterloop na te bootsen en nodigt uit tot een dialoog tussen kunst, stad, technologie en burger. De kunstinstallatie wil een nieuwe blik op de stad werpen en de in­gang van de Begijnhofwijk verfraaien en animeren.

Dit ontwikkelingsconcept, een getuigenis van verdwenen immaterieel erf­goed en de stedelijke ontwikkeling van de wijk, roept de ongekende ges­chiedenis van de stad terug op. Tevens creëert het een leefruimte waar de esthetiek van het project en de toe-eigening van de plaatsen door de gebrui­kers nauw met elkaar verweven zijn.

Het project, dat symbool staat voor de stroom, overstijgt een primaire inter­pretatie van water en uit zich in hedendaagse esthetiek. Dit vertaalt zich in een buitengewone, aantrekkelijke en interactieve installatie.

 

OVER BENOÎT JOVENEAU, DE ARTIEST DIE ZIJN STAD WOU DOEN DROMEN.

Artiest en designer Benoît Joveneau, Brusselaar in hart en nieren, heeft voornamelijk in de podiumkunsten en evenementensector gewerkt en regis­seerde/schreef verscheidene producties.

Als technicus en lichtontwerper geef hij vorm aan de ruimte en begrijpt hij het licht en het reliëf. Tegenwoordig legt hij zich toe op de ontwikkeling en productie van monumentale werken. Als technologiefanaat integreert hij vaak digitale elementen.