Nieuws

Aanmoediging Brusselse patiënten om gezondheidsgegevens te delen
Meer dan 645.000 mensen hebben in Brussel al hun toestemming gegeven om hun medische gegevens elektronisch te delen met het medisch personeel met wie ze een therapeutische relatie hebben. Vanaf nu hebben patiënten ook zelf inzicht in hun eigen ggevens, deelde minister Guy Vanhengel mee bij de lancering van een nieuwe aanmoedigingscampagne.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk, beheerd door Abrumet, maakt het elektronisch delen en beveiligen van de gegevens van de patiënt mogelijk. Het verbindt alle Belgische ziekenhuizen en artsen met elkaar.
Het delen van deze gegevens gaat niet automatisch. De patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger moet de toestemming geven. 

Er bestaan vier manieren om zich in te schrijven op het Brussels Gezondheidsnetwerk 

- Via de applicatie Itsme
- Via een formulier pdf 
- Via de huisarts 
- Via de opnamedienst van een ziekenhuis

Het delen van de gezondheidsgegevens gebeurt in een strikt kader. Daarmee wordt bedoeld dat een professional die niet betrokken is bij de behandeling van een patiënt géén toegang krijgt tot zijn gegevens. Er moet dus een therapeutische link bestaan tussen de patiënt en de arts.

Wat bijzonder is aan het Belgisch en Brussels systeem van de e-gezondheid is dat het gedecentraliseerd is. De gegevens worden niet op een server gestockeerd, maar bij de instellingen die de gegevens produceren en worden zo ter beschikking gesteld van de patiënt. Voor de dokters die niet over informatica beschikken, stelt het Brussels Gewest een kluis ter beschikking: Brusafe. 

Nieuw in 2018 : toegang tot eigen medische gegevens 
Door de burger zelf toegang te geven tot de eigen medische gegevens, is het mogelijk om zelf een actievere rol te spelen in de zorg. België is overigens het tweede land na Zweden dat dit mogelijk maakt. 
Concreet volstaat het om naar de website www.Brusselsgezondheidsnetwerk.be te gaan, of de applicatie Itsme te gebruiken, om toegang te hebben tot een reeks medische gegevens, hetzij documenten van ziekenhuizen of artsen. Maar opgepast, ook de zorgverstrekker moet toegang geven tot deze gegevens aan de patiënt. 
Wat de ziekenhuizen zelf betreft, UZ Brussel en Saint-Luc zijn de pioniers in de e-gezondheid en gaven de patiënten al toegang deze zomer.

De e-gezondheid in cijfers
Het Brussels Gezondheidsnetwerk (BGN) telt 645.000 mensen die hun toestemmingen gaven. Op 1 maart  2017, waren het er 451.071 en 252.292 op 1 februari  2016. Op drie jaar tijd is dat aantal dus flink gestegen met 250 %, wat bewijst dat het belang van de sensibiliseringscampagnes niet te onderschatten is. 
Ook 9.046 medische hulpverleners  schreven zich in op het Brussels Gezondheidsnetwerk. En alle ziekenhuizen zijn eveneens ingeschreven. 
Meer dan 21 miljoen documenten staan ter beschikking waarvan 4,3 miljoen de laatste 6 maanden, met een gemiddelde van 60.000 consultaties per maand. 
Tot slot zijn er 323.589 medische dossiers gepubliceerd sinds 1 januari 2015. Dat cijfer bedroeg 126.000 in april 2017.
Het Brussels Gewest heeft 4 miljoen euro gedeblokkeerd op 4 jaar tijd om de e-gezondheid in Brussel te ontwikkelen.  

"Voor wie zich nog niet heeft ingeschreven, het duurt slechts één minuut online om dat te doen," benadrukte minister Guy Vanhengel. 
Een nieuwe campagne om nog meer mensen te motiveren om hun gegevens te delen bestaat uit radiospots, affiches en animatie op sociale media. "Het is gratis, de privacy is beschermd, en het kan uw leven redden," besluit Vanhengel, "en dat in één minuut!"