Nieuws

Opening nieuwe campus kunstonderwijs Sint-Lukas in Schaarbeek
In aanwezigheid van minister Guy Vanhengel (Nederlandstalig Onderwijs in Brussel) en Vlaams Cultuurminister Sven Gatz, opende de nieuwe campus kunstonderwijs van Sint-Lukas in Schaarbeek. De campus omvat zowel nieuwe als vernieuwde gebouwen.  Hij ligt in de Brabantwijk in Schaarbeek en bestaat uit maar liefst drie scholen: de basisschool, de kunsthumaniora en de academie. Dankzij de ingrijpende infrastructuurwerken kan de school haar capaciteit verder uitbouwen en haar onderwijs versterken. 

Capaciteitsuitbreiding
De nieuwbouw is gerealiseerd in het kader van capaciteitsuitbreiding. Zes jaar geleden werd eerst een basisschool voor meer dan 200 kinderen opgericht. Om die een plaats te geven, en om nadien de academie en de kunsthumaniora uit te breiden, werd een nieuwbouw vooropgezet en werden alle bestaande gebouwen grondig gerenoveerd. Op de site zullen op termijn ongeveer 800 leerlingen en studenten schoollopen.
De nieuwe gebouwen werden zo ontworpen dat ook buurt- en sportverenigingen de ruimtes naschools kunnen gebruiken. Het gaat om een moderne sportzaal, een bibliotheek  - met vooral kunstboeken - en verschillende andere ruimtes.
Dit ambitieuze project kon enkel gerealiseerd worden met de steun van minister Vanhengel, in de VGC bevoegd voor onderwijs en vorming en minister Crevits, Vlaams minister van Onderwijs.

"In 2012 werden de eerste plannen getekend, " weet minister Guy Vanhengel, "in 2015 startte de volledige herinrichting van de campus, met sloop, nieuwbouw en renovatie voor de basisschool, secundaire school en de academie. Na wat problemen met bijkomende asbestverwijdering kon het geheel dan toch nu in 2018 opgeleverd worden."

Tienerschool
De ateliers van de academie en de kunsthumaniora zijn al jaar en dag geïntegreerd. De nieuwe gebouwen maken ook een intense samenwerking tussen de basisschool en kunsthumaniora mogelijk. De scholen zullen zich zo organiseren dat telkens vier opeenvolgende leerjaren een geheel vormen. Zo zal de derde graad van het basisonderwijs een blok vormen met de eerste graad van het secundair onderwijs. Sint-Lukas past hier dus de principes van de tienerschool toe, op maat van de leerlingen.

Minister Guy Vanhengel toont zich bijzonder trots op dit project: "Met de nieuwe campus wordt ook de wisselwerking tussen de basisschool, de secundaire school en de academie versterkt en wordt tevens de basis gelegd voor innoverend onderwijs. Ik ben dan ook zeer gelukkig met de plannen van de school om een tienerschool-werking op te starten, een concept waar ik sterk in geloof, een concept dat we ook in andere plekken van de stad aan het uitbouwen zijn. Maar ik hoop tevens dat deze schoolcampus verder kan uitgroeien tot één van de meest toonaangevende kunstcampussen, met instellingen, opleidingen en pedagogisch projecten die inspirerend zijn en voldoende ruimte bieden voor vernieuwing en creativiteit,  voor samenwerking met kunstenaars, voor samenwerking met andere scholen, met de buurt, met ruimte voor eigen inbreng en maatschappelijk engagement".