Nieuws

''Diensten brandweer moeten orde op zaken stellen''
Brussels parlementslid René Coppens ondervroeg op 13 december de bevoegde Brusselse Staatssecretaris over het aankoopbeleid bij de Brusselse brandweer. Lees hieronder de vragen die hij stelde in de commissie Binnenlandse Zaken.

"We moeten deze kwestie absoluut au sérieux nemen, maar ik pleit ook voor genoeg nuchterheid in het debat."

Op 6 december berichtten verschillende media over problemen m.b.t. het aankoopbeleid van de Brusselse brandweerdiensten (DBDMH). Uit een gelekte doorlichting van het Rekenhof blijkt dat de DBDMH de wet op de openbare aanbestedingen in de periode van 2012 tot 2015 stelselmatig aan zijn laars lapte.

De gemoederen laaiden de afgelopen week al hoog op. Dat is niet verwonderlijk gezien de aard en de omvang van het probleem, maar ik wil toch pleiten voor enige nuchterheid en terughoudendheid. Laten we in de eerste plaats uitzoeken wat de feiten precies zijn en de uitleg van de bevoegde staatssecretaris afwachten. 

Vervolgens moeten we bekijken hoe de nieuwe beleidsploeg van de DBDMH zelf zo snel en efficiënt mogelijk hun zaken op orde kunnen brengen. De feiten dateren immers van voor de aanstelling van de huidige waarnemend directeur-generaal. Ik heb in de pers vernomen dat er wel degelijk al werk is gemaakt van hervormingen. 

Het heeft ook geen zin om hier het proces van de volledige brandweer te voeren. Laten we niet vergeten dat we in Brussel één van de beste brandweerkorpsen van Europa hebben. Die mensen leveren elke dag heldhaftig werk, op risico van eigen leven. 

Wat de kern van de zaak betreft: ik ben verontwaardigd dat de feiten die aan het licht gekomen zijn, zich gedurende verschillende jaren hebben kunnen afspelen. Hoe is het mogelijk dat de DBDMH de wet op de openbare aanbestedingen jarenlang naast zich heeft kunnen neerleggen? Kan de Staatssecretaris daar een verklaring voor geven?

Wat mij ook verontwaardigt, is dat interne nota’s van het Rekenhof zijn uitgelekt en op de place publique zijn terechtgekomen. Voor alle duidelijkheid: het is goed dat de misstanden bekend zijn geraakt, maar over de manier waarop stel ik mij wel vragen. De pers is tegenwoordig sneller op de hoogte van dergelijke affaires dan het Parlement. Wat is de reactie van de Staatssecretaris op het lekken van de interne audit?  

Kan de Staatssecretaris een overzicht geven van de acties die de DBDMH de laatste maanden en jaren heeft ondernomen om de problemen die er geweest zijn rond de toekenning van contracten structureel op te lossen? Welke stappen heeft de Staatssecretaris zelf al gezet sinds het begin van deze legislatuur?

Uit de audit blijkt onder meer dat de samenwerking tussen de operationele diensten enerzijds en de administratieve diensten anderzijds zo goed als onbestaande was. Welke maatregelen heeft de bevoegde Staatssecretaris ondertussen al genomen om de samenwerking tussen beide diensten te verbeteren? 

René Coppens