Nieuws

Eindelijk coherent kader voor inburgering in Brussel
Brussels Parlementslid Khadija Zamouri (Open Vld) reageert tevreden op de beleidsverklaring van Minister-president Vervoort, waarin hij aankondigt dit jaar nog werk te maken van een coherent kader voor inburgering in Brussel. Al sinds 2007 is Open Vld Brussel pleitbezorger van een wettelijk kader hiervoor dat mensen sterker moet maken.
 
Vervoort kondigt nu aan dat er nog dit jaar een kaderordonnantie zal ingediend worden in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).
 
Dit kader is nodig om orde te scheppen in het groot, maar ook zeer divers aanbod aan taallessen, inburgeringscursussen, alfabetiseringsklassen en activeringstrajecten vanuit de VGC, de Cocof en de gemeenten. “De kwaliteit is echter wisselvallig en de coherentie is zoek. Een wettelijk kader is dan ook noodzakelijk om een systematische doorverwijzing van alle nieuwkomers naar een op maat gemaakt inburgeringstraject mogelijk te maken. Nu worden enkel diegenen bereikt die zelf spontaan hun weg vinden. Dankzij een wettelijke regeling kan het Gewest het aanbod ook een financieel duwtje in de rug geven.”, aldus Zamouri.
 
“Reeds acht jaar geleden diende onze fractie (met toenmalige parlementslid Herman Mennekens en oud-minister Jean-Luc Vanraes), samen met CDh, daartoe een voorstel van ordonnantie in.”,verklaart Zamouri. “Spijtig genoeg was het water tussen de verschillende partijen te diep om ons voorstel tot een goed einde te brengen. Open Vld en CDh dienden het voorstel begin 2015 nogmaals in, maar het resultaat was helaas hetzelfde.”.
Dat daar nu verandering is in gekomen, is volgens Zamouri mee te verklaren door de vluchtelingencrisis. “We staan voor een ongekende uitdaging en we zijn het aan deze burgers verplicht om hen zo snel mogelijk te laten participeren in de maatschappij. We mogen niet dezelfde fout maken als 50 jaar geleden. Nieuwkomers moeten zelfredzaam zijn en een verplicht inburgeringstraject is de enige kans naar een snelle geslaagde integratie. We zijn dan ook tevreden dat alle neuzen eindelijk in dezelfde richting staan en dat de GGC haar rol kan opnemen als regisseur.”