Nieuws

Brusselse Open Vld en sp.a pleiten voor Brusselse NGC
In hun discussienota stellen de Brusselse volksvertegenwoordigers René Coppens en Stefan Cornelis (Open Vld) samen met Elke Roex en Jef Van Damme (sp.a) voor om de naam van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) om te vormen tot ‘Nederlandse’ of ‘Nederlandstalige Gemeenschapscommissie’ (NGC). De nota is bedoeld om in de schoot van de Raad en op het publieke forum een inhoudelijk debat op gang te brengen. 

 

De aanleiding voor de discussienota is het VGC-bestuursakkoord ‘Goesting in Brussel 2014-2019’ en de invoering van het vernieuwde N-logo, dat door het VGC-College en Vlaams minister bevoegd voor Brussel in het voorjaar van 2015 werd voorgesteld. 

 

“De nieuwe naam is heus geen hip ideetje om grafici aan het werk te zetten.”, zeggen de initiatiefnemers. “Het is een beleidskeuze die in het verlengde ligt van de Brusselnorm, waarmee de Vlaamse Gemeenschap 1/3 van de Brusselaars wil bereiken. We willen met ons voorstel immers duidelijk maken dat onze Gemeenschapscommissie de spreekbuis en dienstverlener is van élke Nederlandstalige en van iedere Brusselaar die gebruikmaakt van de Nederlandstalige voorzieningen. Naast het klassieke Vlaamse/Nederlandstalige publiek zijn dat onder andere de kinderen uit taalgemengde gezinnen en de anderstalige kinderen in de Nederlandstalige scholen, de nieuwkomers (ook de vluchtelingen) die een Nederlandstalig inburgeringstraject volgen, de ouderen die we bereiken met de dienstencentra en de Brusselse jeugd die we via onze sport- en jeugdwerking aanspreken.”

 

Ook de recente taalbarometers bevestigen dat steeds meer Brusselaars het Nederlands beheersen en gebruikmaken van de Nederlandstalige dienstverlening. Toch benadrukken de initiatiefnemers zeer duidelijk dat ze zich met deze keuze allerminst afzetten tegen het Vlaamse verleden en de traditie. “De verdienste van de lokale Vlaamse beweging, de Vlaamse cultuurverenigingen en de VGC voor de plaats van het Nederlands in Brussel is enorm groot. Daar blijven we trots op. Ook als de VGC omgedoopt wordt naar NGC, blijft het beleid naar die Vlamingen binnen Brussel ongewijzigd. We nemen dus geenszins afstand van de ‘V’ (Vlaams), maar verkiezen het gebruik van de ‘N’ (Nederlands) om op die manier te verruimen en het bereik van onze instellingen en diensten te vergroten.”, aldus de initiatiefnemers.


BIJLAGE: